lp_sa:sveiving_av_sporveksler
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2018/04/10 16:00) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2018/03/19 14:57) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og sporveksler med bevegelige skinnekryss

Eier av læreplanen

Fagansvarlig framføringssikkerhet i Kunde og trafikk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
SveiverKurs i manuell omlegging av sporveksler54200 Ingen

Kurslengde

 • Inntil 3 timer

Målgruppe

 • Hovedsikkerhetsvakter og togekspeditører
 • Personer med følgende funksjoner og utdannelse regnes å ha tilstrekkelig kompetanse:
  • signalmontører
  • sporvekselkontrollører

Krav til forkunnskaper

En av følgende:

 • Sertfisering som hovedsikkerhetsvakt
 • Utdannelse som togekspeditør

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunne foreta manuell omlegging (sveiving) av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner, og sporveksler med bevegelige skinnekryss

Godkjenningsperiode

Det er ingen tidsbegrensning for sertifiseringen

Gjennomføring

Maks antall deltakere

12 deltakere

Eksamen

Instruktør kan foreta individuell testing.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører som er godkjent som kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal eller sporvekselkontrollør signal

Mål

Kandidaten skal forstå:

 • jernbanens høye prioritering av sikkerheten, og sveivers ansvar for å arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerheten, for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier

Kandidaten skal kunne:

 • forklare når en sporveksel kan omlegges manuelt
 • gjøre rede for hvordan tillatelse til omlegging innhentes
 • gjøre rede for sine faglige valg basert på gjeldende regler og prosedyrer
 • legge om en sporveksel med tre eller flere drivmaskiner
 • legge om en sporveksel med bevegelige skinnekryss

Kandidaten skal kjenne til:

 • instruks for sveiving
 • hvor sporveksler med tre eller flere drivmaskiner finnes
 • oppbevaring og håndtering av sveiver
 • andre lokale forhold som er relevante for oppgaven
lp_sa/sveiving_av_sporveksler.1523368795.txt.gz · Sist endret: 2018/04/10 15:59 av jcs