lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz [2017/06/13 12:42]
Christopher Schive [Kurslengde]
lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz [2017/09/11 16:55]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Togdeteksjon 95/105 Hz ====== 
-  
-====== Eier av læreplanen ====== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-====== Utarbeidet av ====== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-====== Kurs- og sertifikatkoder ====== 
- 
-^  Funksjon ​ ^  Kurs  ^  Kurskode ​ ^  Sertifikatkode ​ ^ 
-| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører((grunnkurset inngår i grunnopplæring for signalmontører)) |    |  8111  | 
-| Sikkerhetskontrollør |:::​|:::​| ​ 8112  | 
-| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører((grunnkurset inngår i signalkurs for ingeniører,​ modul 2)) |    |  8113  |  ​ 
-| Sluttkontrollør S |:::​|:::​| ​ 8114  | 
-| Alle funksjoner ​ | Repetisjonskurs |  88113  | 
- 
-  
-====== Kurslengde ====== 
- 
-  * Repetisjonskurs:​ 2 timer 
- 
-====== Målgruppe ====== 
-  * Kontrollør signal 
-  * Sikkerhetskontrollør signal 
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. 
- 
-====== Betingelse ====== 
-  
-**For montører** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. ​ 
- 
-**For prosjekterende** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”. 
- 
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs. 
- 
-====== Krav til forkunnskaper ====== 
-  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør ​ 
-eller  
-  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. 
- 
-====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== 
- 
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet 
- 
-eller 
- 
-kunnskap til å utføre kontroller i systemet. 
- 
-====== Godkjenningsperiode ====== 
- 
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 
-  * 5 år og 2 måneder 
- 
-Sertifisering fornyes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:​ 
- 
-  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling 
-  * Deltakelse på førstehjelp 
-  * Bestått kurs i NEK 400 
-  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører). 
- 
-For Sluttkontrollører gjelder også: 
-  * Bestått “Sluttkontrollørkurs” 
-====== Gjennomføring ====== 
- 
-  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. ​ 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget. 
-  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:​retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]]. 
-====== Maks antall deltakere ====== 
-|Grunnkurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis| 
-|Repetisjonskurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis| 
-  
-====== Eksamen ====== 
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
-|Repetisjonskurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
-  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. 
- 
-====== Kontinuasjon ====== 
-|Grunnkurs|Praktisk eksamen| 
-|Repetisjonskurs|Praktisk eksamen| 
-  
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  
- 
-Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen. 
- 
-====== Krav til instruktørpersonell ====== 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:​prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
- 
-====== Mål ====== 
- 
-Kandidaten skal forstå: 
- 
-  * oppbyggingen av og funksjonen til sporfeltene 
-  * tegningene til sporfeltene for sikringsanleggene på linjen og stasjonen 
-  * forskjellene på sporfelttyper 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
- 
-  * utføre innstillinger og justeringer av sporfeltene 
-  * utføre feilretting og målinger i sporfeltene 
-  * utføre komponentbytte 
-  * anvende Teknisk regelverk  ​ 
- 
-Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. 
  
lp_sa/togdeteksjon_95_105_hz.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)