lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz [2015/05/21 10:51]
Daniel Raknes
lp_sa:togdeteksjon_95_105_hz [2017/09/11 16:55] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Togdeteksjon 95/105 Hz ====== ====== Læreplan: Togdeteksjon 95/105 Hz ======
- 
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  
   
 ====== Eier av læreplanen ====== ====== Eier av læreplanen ======
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ====== Utarbeidet av ====== ====== Utarbeidet av ======
  
-Jernbaneverket,Teknologi +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
- +
-===== Kurskoder =====+
  
-Kurs ^  Kode  ^ +====== Kurs- og sertifikatkoder ======
-| Grunnkurs for montører |  88112  | +
-| Repetisjonskurs for montører |  88113  | +
-| Grunnkurs for prosjekterende |  88114  | +
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  88115  |+
  
-===== Sertifikatkoder ===== + Funksjon   Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
-  +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører((grunnkurset inngår i grunnopplæring for signalmontører)) |    |  8111  | 
-Sertifikat Kode  ^ +| Sikkerhetskontrollør |:::|:::|  8112  | 
-| Sporvekselkontrollør |  8110  | +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører((grunnkurset inngår i signalkurs for ingeniører, modul 2)) |    |  8113  |   
-| Kontrollør signal |  8111  |  +| Sluttkontrollør S |:::|:::|  8114  | 
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8112  |  +| Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  88113  |
-| Sluttkontrollør F |  8113  |  +
-| Sluttkontrollør S |  8114  | +
  
   
 ====== Kurslengde ====== ====== Kurslengde ======
-  * Grunnkurs: 2 timer 
-  * Repetisjonskurs: 2 timer 
  
-Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.+  * Repetisjonskurs: 2 timer
  
 ====== Målgruppe ====== ====== Målgruppe ======
Linje 41: Linje 28:
   * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.   * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.
  
-====== Betingelse ====== 
-  
-**For montører** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.  
- 
-**For prosjekterende** 
- 
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”. 
- 
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs. 
  
 ====== Krav til forkunnskaper ====== ====== Krav til forkunnskaper ======
Linje 64: Linje 40:
 eller eller
  
-kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.+kunnskap til å utføre kontroller i systemet.
  
 ====== Godkjenningsperiode ====== ====== Godkjenningsperiode ======
Linje 84: Linje 60:
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.    * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+
 ====== Maks antall deltakere ====== ====== Maks antall deltakere ======
 |Grunnkurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis| |Grunnkurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis|
Linje 105: Linje 80:
  
 ====== Krav til instruktørpersonell ====== ====== Krav til instruktørpersonell ======
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
 ====== Mål ====== ====== Mål ======
  
-**Sporfelt 95/105 Hz**+Kandidaten skal forstå: 
 + 
 +  oppbyggingen av og funksjonen til sporfeltene 
 +  tegningene til sporfeltene for sikringsanleggene på linjen og stasjonen 
 +  forskjellene på sporfelttyper
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Forstå oppbyggingen av og funksjonen til sporfeltene + 
-  * Utføre innstillinger og justeringer av sporfeltene +  * utføre innstillinger og justeringer av sporfeltene 
-  * Utføre feilretting og målinger i sporfeltene +  * utføre feilretting og målinger i sporfeltene 
-  * Forstå tegningene til sporfeltene for sikringsanleggene på linjen og stasjonen +  * utføre komponentbytte 
-  * Forstå forskjellene på sporfelttyper +  * anvende Teknisk regelverk  
-  * Utføre komponentbytte +
-  * Anvende Teknisk regelverk  +
  
 Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.
  
lp_sa/togdeteksjon_95_105_hz.1432198277.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)