lp_tr:laereplan_ertms_ostre_linje_for_togledere_i_oslo

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_tr:laereplan_ertms_ostre_linje_for_togledere_i_oslo [2016/08/08 07:40]
Kjersti Amalie Myklebust [Tema 5: Lokale forhold]
lp_tr:laereplan_ertms_ostre_linje_for_togledere_i_oslo [2016/12/23 11:11]
127.0.0.1 ekstern redigering
Linje 6: Linje 6:
 Opplæringen skal sikre at togledere som skal tjenestegjøre på ERTMS Østfoldbanen Østre linje har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene. Opplæringen skal sikre at togledere som skal tjenestegjøre på ERTMS Østfoldbanen Østre linje har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene.
  
-Jernbaneverkets hovedmål er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.+Bane NORs hovedmål er å sikre at all jernbanetransport ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell.
  
 ==== 2. Hovedmål for opplæringen ==== ==== 2. Hovedmål for opplæringen ====
Linje 211: Linje 211:
 Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen Østre linje (TEØ) Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen Østre linje (TEØ)
  
-Strekningsbeskrivelse for Jernbaneverkets nett, Østre linje+Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet, Østre linje
  
 Operatørhåndbok for Ebicos 900 for ERTMS Operatørhåndbok for Ebicos 900 for ERTMS
lp_tr/laereplan_ertms_ostre_linje_for_togledere_i_oslo.txt · Sist endret: 2021/02/25 11:14 av Kristin Strand