lp_tr:opplaeringsplan_ebilock_man900

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:opplaeringsplan_ebilock_man900 [2018/08/30 12:42]
Ingrid Dale Bjørdal
lp_tr:opplaeringsplan_ebilock_man900 [2018/08/30 13:14]
Ingrid Dale Bjørdal
Linje 8: Linje 8:
 Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:\\ Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:\\
 Barrierer og risiko, her under\\ Barrierer og risiko, her under\\
-Hvilke situasjoner er togleder en barriere  +  * Hvilke situasjoner er togleder en barriere  
-Hva er viktig i disse situasjonene  +  Hva er viktig i disse situasjonene  
-Hva kan gå galt?  +  Hva kan gå galt?  
-Hvilke feil kan skje?  +  Hvilke feil kan skje?  
-Hva kan forstyrre fokus?  +  Hva kan forstyrre fokus?  
-Stress, feil fokus  +  Stress, feil fokus  
-Motivasjon  +  Motivasjon  
-Holdninger  +  Holdninger  
-Misforståelser / kommunikasjon+  Misforståelser / kommunikasjon
  
 Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis. Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.
  
-Pensumet er kun nevnt her da det samme pensumet skal brukes gjennom hele opplæring av Ebilock/Man900. +Pensumet er kun nevnt her da det samme pensumet skal brukes gjennom hele opplæring av Ebilock/Man900.\\
 Pensum omhandler: Pensum omhandler:
- 
   * Operatørveiledning Vicos: Pkt. 24 Ebilock   * Operatørveiledning Vicos: Pkt. 24 Ebilock
   * Operatørmanual for Ebilock sikringsanlegg   * Operatørmanual for Ebilock sikringsanlegg
lp_tr/opplaeringsplan_ebilock_man900.txt · Sist endret: 2018/08/30 13:14 av Ingrid Dale Bjørdal