lp_tr:opplaeringsplan_for_toginformatorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_tr:opplaeringsplan_for_toginformatorer [2020/01/31 14:11]
ingrid_dale_bjordal
lp_tr:opplaeringsplan_for_toginformatorer [2020/02/03 12:20]
ingrid_dale_bjordal [Tabell]
Linje 10: Linje 10:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
-^**Tema**                       ^ **Mål**                                                                                                                                                ^ **Krav**\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^ **Referanse **                                                                                                                                                                                                                                                              ^ **Omfang**                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +^ **Tema**                       ^ **Mål**                                                                                                                                                ^ **Krav**\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^ **Referanse **                                                                                                                                                                                                                                                              ^ **Omfang**                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ 
-^Kunde- og trafikkinformasjon | Kjenne til Jernbanen                                                                                                                                   | * Kjenne til det grunnleggende om hvordan jernbanen fungerer \\ * Kjenne til fagterminologi \\ * Kjenne til hvilke togselskaper som kjører på jernbanenettet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heftet //Slik fungerer jernbanen,//\\ Håndbok for KTI, kap. 7                                                                                                                                                                                                               | Teori: 2 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +^ Kunde- og trafikkinformasjon   | Kjenne til Jernbanen                                                                                                                                   | * Kjenne til det grunnleggende om hvordan jernbanen fungerer \\ * Kjenne til fagterminologi \\ * Kjenne til hvilke togselskaper som kjører på jernbanenettet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Heftet //Slik fungerer jernbanen,//\\ Håndbok for KTI, kap. 7                                                                                                                                                                                                               | Teori: 2 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-| :::                            | Kjenne til Bane NOR                                                                                                                                    | * Kjenne til organisasjonsstrukturen i Bane NOR\\ * Obligatoriske kurs \\ * Kjenne til ytelsesordningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E-læring: Ny i Bane NOR                                                                                                                                                                                                                                                     | Teori: 2 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +| :::                            | Kjenne til Bane NOR                                                                                                                                    | * Kjenne til organisasjonsstrukturen i Bane NOR\\ * Obligatoriske kurs \\ * Kjenne til ytelsesordningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-læring: Ny i Bane NOR                                                                                                                                                                                                                                                     | Teori: 2 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-| :::                            | Kjenne til enheten KTI                                                                                                                                 | * Kjenne til avdelingen KTI \\ * Kjenne til Kundelogistikk ved avvikshåndtering\\ * Kjenne til Punktlighet\\ * Kjenne til Kundesenteret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teori: 2 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +| :::                            | Kjenne til enheten KTI                                                                                                                                 | * Kjenne til avdelingen KTI \\ * Kjenne til Kundelogistikk ved avvikshåndtering\\ * Kjenne til Punktlighet\\ * Kjenne til Kundesenteret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teori: 2 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
-^Kunde­informasjons­systemet    | Kunne bruke de grunnleggende funksjonene i kundeinformasjons-systemet KARI\\                                                                           | * Kunne lese og finne data i skjermbildene  Forstå hvordan KARI fungerer. Hvor får systemet input fra, og hva kommer ut igjen\\ * Kjenne til hvordan KARI fungerer på klokkestyrte stasjoner i områder uten fjernstyring\\ * Ha kjennskap til regler for automatisk annonsering\\ * Kunne utføre manuelle sporendringer\\ * Kunne legge til manuelle forsinkelser\\ * Kunne styre manuelt hva som blir vist på informasjonsskjermene ute  Demonstrere i hvilke vinduer man kan filtrere og sortere data\\ * Kunne filtrere og sortere data\\ * Demonstrere hvilken informasjon som er relevant å vise i de ulike vinduene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Håndbok for KTI, kap. 6 \\ Opplærings­modul 1 – KARI: Grunnleggende operasjoner,\\ Ruteplan og klokkestyring                                                                                                                                                                | 6 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +^ Kunde­informasjons­systemet    | Kunne bruke de grunnleggende funksjonene i kundeinformasjons-systemet KARI\\                                                                           | * Kunne lese og finne data i skjermbildene \\ * Forstå hvordan KARI fungerer. Hvor får systemet input fra, og hva kommer ut igjen\\ * Kjenne til hvordan KARI fungerer på klokkestyrte stasjoner i områder uten fjernstyring\\ * Ha kjennskap til regler for automatisk annonsering\\ * Kunne utføre manuelle sporendringer\\ * Kunne legge til manuelle forsinkelser\\ * Kunne styre manuelt hva som blir vist på informasjonsskjermene ute \\ * Demonstrere i hvilke vinduer man kan filtrere og sortere data\\ * Kunne filtrere og sortere data\\ * Demonstrere hvilken informasjon som er relevant å vise i de ulike vinduene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Håndbok for KTI, kap. 6 \\ Opplærings­modul 1 – KARI: Grunnleggende operasjoner,\\ Ruteplan og klokkestyring                                                                                                                                                                | 6 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-| :::                            | Kunne** **innstille tog manuelt i KARI og legge på merknads- og tiltakstekster                                                                         | * Kunne innstille et tog manuelt på alle de ulike måtene som finnes\\ * Kunne oppheve innstillingen på et tog manuelt\\ * Kunne legge på merknadstekster\\ * Kunne lese, legge på, fjerne og redigere tiltakstekster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Håndbok for KTI, kap. 6\\ Opplærings­modul 6 – KARI: Innstillinger og merknader                                                                                                                                                                                             | 3 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +| :::                            | Kunne** **innstille tog manuelt i KARI og legge på merknads- og tiltakstekster                                                                         | * Kunne innstille et tog manuelt på alle de ulike måtene som finnes\\ * Kunne oppheve innstillingen på et tog manuelt\\ * Kunne legge på merknadstekster\\ * Kunne lese, legge på, fjerne og redigere tiltakstekster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Håndbok for KTI, kap. 6\\ Opplærings­modul 6 – KARI: Innstillinger og merknader                                                                                                                                                                                             | 3 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-| :::                            | Kunne publisere monitormeldinger og kjenne til mal for manuelle annonseringer i KARI                                                                   | * Forstå i hvilke situasjoner vi bruker monitormeldinger og manuelle annonseringer\\ * Kjenne til forskjellene i skrivereglene for monitormeldinger og for manuelle annonseringer\\ * Kunne lage ny, redigere, duplisere, publisere og fjerne en monitormelding med og uten parametere\\ * Kunne lage ny, redigere, kopiere, publisere og fjerne en manuell annonsering med og uten parametere\\ * Kunne filtrere, sortere og bruke maler som ligger i systemet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Håndbok for KTI, kap. 4.2.5, 4.2.6 og 6.8  \\ Opplærings­modul 2 – KARI: Monitor- og høyttalermeldinger                                                                                                                                                                     | 3 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +| :::                            | Kunne publisere monitormeldinger og kjenne til mal for manuelle annonseringer i KARI                                                                   | * Forstå i hvilke situasjoner vi bruker monitormeldinger og manuelle annonseringer\\ * Kjenne til forskjellene i skrivereglene for monitormeldinger og for manuelle annonseringer\\ * Kunne lage ny, redigere, duplisere, publisere og fjerne en monitormelding med og uten parametere\\ * Kunne lage ny, redigere, kopiere, publisere og fjerne en manuell annonsering med og uten parametere\\ * Kunne filtrere, sortere og bruke maler som ligger i systemet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Håndbok for KTI, kap. 4.2.5, 4.2.6 og 6.8  \\ Opplærings­modul 2 – KARI: Monitor- og høyttalermeldinger                                                                                                                                                                     | 3 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-| :::                            | Kunne operere de mer avanserte og uvanlige funksjonene i KARI                                                                                          | * Kunne lage nye ruter fra bunnen av\\ * Fjerne, endre eller legge til nye assosiasjoner\\ * Legge inn ekstra stopp i en togrute\\ * Kunne kopiere tog\\ * Kunne lese logger\\ * Kunne deaktivere automatiske annonseringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Håndbok for KTI, kap. 6\\ Opplærings­modul 7 – KARI: Sjeldne operasjoner                                                                                                                                                                                                    | 6 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +| :::                            | Kunne operere de mer avanserte og uvanlige funksjonene i KARI                                                                                          | * Kunne lage nye ruter fra bunnen av\\ * Fjerne, endre eller legge til nye assosiasjoner\\ * Legge inn ekstra stopp i en togrute\\ * Kunne kopiere tog\\ * Kunne lese logger\\ * Kunne deaktivere automatiske annonseringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Håndbok for KTI, kap. 6\\ Opplærings­modul 7 – KARI: Sjeldne operasjoner                                                                                                                                                                                                    | 6 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-^Standard for kundeinformasjon  | Kunden i sentrum. Ha kunnskap om kundenes behov og hva kundene forventer at vi leverer                                                                 | * Ha kunnskap om KTIs kunder\\ * Kunne KTIs plattform for god kundeinformasjon\\ * Kjenne til hva kundene ønsker at vi leverer under et avvik\\ * Være bevisst på å bruke klart språk                                                                                                                 Håndbok for KTI, kap. 2.1\\ Opplærings-modul 3 – Håndbok og standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 timer                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           +^ Standard for kundeinformasjon  | Kunden i sentrum. Ha kunnskap om kundenes behov og hva kundene forventer at vi leverer                                                                 | * Ha kunnskap om KTIs kunder\\ * Kunne KTIs plattform for god kundeinformasjon\\ * Kjenne til hva kundene ønsker at vi leverer under et avvik\\ * Være bevisst på å bruke klart språk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Håndbok for KTI, kap. 2.1\\ Opplærings-modul 3 – Håndbok og standard                                                                                                                                                                                                        | 2 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-| :::                            | Kjenne til hva Bane NOR lover å levere kundene av informasjon på stasjonene                                                                            | * Kjenne til hva Bane NOR leverer informasjon om\\ * Kjenne til hvilke informasjonselementer KARI leverer informasjon til og hvordan de fungerer  \\ * Kjenne til hvilke statiske informasjonselementer vi har på stasjonene\\ * Kunne stasjonsprofilene for når KARI sender automatiske høyttalermeldinger\\ * Kunne tekstene for generelle meldinger, tiltak og årsaker\\ * Kjenne til prinsippene for klart språk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Håndbok for KTI, \\ Kap. 2 og 5\\ Opplærings­modul 3 – Håndbok og standard                                                                                                                                                                                                  | 3 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +| :::                            | Kjenne til hva Bane NOR lover å levere kundene av informasjon på stasjonene                                                                            | * Kjenne til hva Bane NOR leverer informasjon om\\ * Kjenne til hvilke informasjonselementer KARI leverer informasjon til og hvordan de fungerer  \\ * Kjenne til hvilke statiske informasjonselementer vi har på stasjonene\\ * Kunne stasjonsprofilene for når KARI sender automatiske høyttalermeldinger\\ * Kunne tekstene for generelle meldinger, tiltak og årsaker\\ * Kjenne til prinsippene for klart språk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Håndbok for KTI, \\ Kap. 2 og 5\\ Opplærings­modul 3 – Håndbok og standard                                                                                                                                                                                                  | 3 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-^Håndbok                        | Kjenne til Håndbok for KTI                                                                                                                             | * Kunne søke i Håndbok for KTI\\ * Kjenne til hvor i de ulike kapitlene i håndboken man kan finne den informasjonen man trenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Håndbok for KTI,\\ Opplærings-modul 3 – Håndbok og standard                                                                                                                                                                                                                 | 1 time                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +^ Håndbok                        | Kjenne til Håndbok for KTI                                                                                                                             | * Kunne søke i Håndbok for KTI\\ * Kjenne til hvor i de ulike kapitlene i håndboken man kan finne den informasjonen man trenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Håndbok for KTI,\\ Opplærings-modul 3 – Håndbok og standard                                                                                                                                                                                                                 | 1 time                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-^Kommunikasjon                  | Kunne interne rutiner for feilmelding og kommunikasjon                                                                                                 | * Kjenne til konferanseplikten ved vaktavløsning\\ * Kjenne til de andre trafikkstyringssentralene\\ * Kunne feilmeldingsrutinene for sin trafikkstyringssentral\\ * Kunne retningslinjene for samhandling i trafikkstyringssentralene for informasjonsflyt og felles situasjonsforståelse både i og mellom trafikkstyringssentralene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Håndbok for KTI\\ Kap. 3.1, 3.2 og 3.3 og 4.5\\                                                                                                                                                                                                                             | 1 time                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +^ Kommunikasjon                  | Kunne interne rutiner for feilmelding og kommunikasjon                                                                                                 | * Kjenne til konferanseplikten ved vaktavløsning\\ * Kjenne til de andre trafikkstyringssentralene\\ * Kunne feilmeldingsrutinene for sin trafikkstyringssentral\\ * Kunne retningslinjene for samhandling i trafikkstyringssentralene for informasjonsflyt og felles situasjonsforståelse både i og mellom trafikkstyringssentralene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Håndbok for KTI\\ Kap. 3.1, 3.2 og 3.3 og 4.5\\                                                                                                                                                                                                                             | 1 time                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-^Trafikkforståelse              | Kunne lese fjernstyrings-systemene                                                                                                                     | * Forstå hva indikeringene i fjernstyringssystemene betyr\\ * Kjenne til hva som er forskjellig i de ulike fjernstyringssystemene\\ * Ha kjennskap til togleders håndtering av trafikken og hvilken påvirkning det har på kundeinformasjonssystemet\\ * Kunne lese trafikken ut fra signalbildet i fjernstyringssystemet\\ * Overvåke trafikken og være i forkant for å kunne forutse konsekvenser for kundene basert på signalbildet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Håndbok for KTI\\ Kap. 7.3\\ Opplærings­modul 9 – Storskjerm (VICOS, EBICOS, RailManager)                                                                                                                                                                                   | 3 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +^ Trafikkforståelse              | Kunne lese fjernstyrings-systemene                                                                                                                     | * Forstå hva indikeringene i fjernstyringssystemene betyr\\ * Kjenne til hva som er forskjellig i de ulike fjernstyringssystemene\\ * Ha kjennskap til togleders håndtering av trafikken og hvilken påvirkning det har på kundeinformasjonssystemet\\ * Kunne lese trafikken ut fra signalbildet i fjernstyringssystemet\\ * Overvåke trafikken og være i forkant for å kunne forutse konsekvenser for kundene basert på signalbildet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Håndbok for KTI\\ Kap. 7.3\\ Opplærings­modul 9 – Storskjerm (VICOS, EBICOS, RailManager)                                                                                                                                                                                   | 3 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-| :::                            | Kjenne til trafikk og geografi i ditt område                                                                                                           | * Kjenne til stasjoner, holdeplasser og stoppmønstre på strekningene innenfor ditt ansvarsområde\\ * Kjenne til stasjoner, holdeplasser og stoppmønstre på banestrekninger det er aktuelt å ta over\\ * Kunne tognummerne for rutene i alle områdene innenfor ditt ansvarsområde\\ * Kunne linjenummerne der det finnes\\ * Kjenne til spesielle forhold ved stasjonene og holdeplassene innenfor ditt ansvarsområde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Håndbok for KTI, kap. 2.4, \\ Lokale instrukser,\\ TOK\\ Banenor.no\\ Linjekart\\ Befaring,\\ Opplærings-modul 10 – Trafikk-forståelse: Geografi og ruteplan                                                                                                                | Teori: 4 timer\\ Befaring: 2 dager\\ Minimum tre stasjoner, hvorav minst én er med personovergang i plan                                                                                                                                                                                                  | +| :::                            | Kjenne til trafikk og geografi i ditt område                                                                                                           | * Kjenne til stasjoner, holdeplasser og stoppmønstre på strekningene innenfor ditt ansvarsområde\\ * Kjenne til stasjoner, holdeplasser og stoppmønstre på banestrekninger det er aktuelt å ta over\\ * Kunne tognummerne for rutene i alle områdene innenfor ditt ansvarsområde\\ * Kunne linjenummerne der det finnes\\ * Kjenne til spesielle forhold ved stasjonene og holdeplassene innenfor ditt ansvarsområde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Håndbok for KTI, kap. 2.4, \\ Lokale instrukser,\\ TOK\\ Banenor.no\\ Linjekart\\ Befaring,\\ Opplærings-modul 10 – Trafikk-forståelse: Geografi og ruteplan                                                                                                                | Teori: 4 timer\\ Befaring: 2 dager\\ Minimum tre stasjoner, hvorav minst én er med personovergang i plan                                                                                                                                                                                                  | 
-^Sikker kundeinformasjon        | Kunne gjøre rede for hvilke situasjoner som er av betydning for sikkerheten og hva som er anbefalt praksis for å ivareta sikkerheten til de reisende.  | * Kjenne til hva en stasjon med personovergang i plan er, og hvor man kan finne en oversikt\\ * Kjenne til hva det er spesielt viktig å være oppmerksom på når det skal gjøres manuelle endringer i KARI på stasjoner med personovergang i plan\\ * Kunne håndtere sporendringer på stasjoner med personovergang i plan i henhold til retningslinjer\\ * Kunne håndtere utfall av KARI og utfall av CTC-data i KARI\\ * Kunne utføre manuelle utrop i HA klient som reserveløsning ved utfall av KARI-systemet\\ * Kjenne til i hvilke situasjoner det er nødvendig å fjerne assosiasjoner, og hvorfor\\ * Kunne håndtere settbytte på stasjoner med personovergang i plan\\ * Kunne forklare forskjellen på stasjoner og holdeplasser, og kunne anbefalt praksis for passerende tog og sporendringer på holdeplasser\\ * Kjenne til rutiner for evakuering av TSS og av stasjon\\ * Gjøre rede for spesielle forhold ved stasjoner med personovergang i plan i ditt område og andre områder det er aktuelt at du tar over ansvaret for  Kjennskap til togleders håndtering av trafikken på stasjoner med personovergang i plan\\ * Kunne rutiner vedrørende verifiserte svakheter i KARI-systemet og kjenne til hvordan man manuelt kan korrigere disse slik at informasjonen ut til kundene blir korrekt\\ * Gjøre rede for når toginformatøren aktivt må søke opp informasjon om sporendringer og endret rekkefølge fra togleder\\ * Kunne rutiner for samhandling med togleder, slik at begge har en felles situasjonsforståelse\\ * Kunne rutiner for samhandling med togleder når toginformatør og togleder ikke er samlokalisert  | Håndbok for KTI,\\ Kap. 3.4, 5.4 og 7.4\\ TOK\\ Opplærings­modul 11 – Sikker kunde-informasjon,\\ Opplærings-modul 12 KARI: Utfall av CTC\\ HA-modul og sjekkliste for toginformatør                                                                                        | 6 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +^ Sikker kundeinformasjon        | Kunne gjøre rede for hvilke situasjoner som er av betydning for sikkerheten og hva som er anbefalt praksis for å ivareta sikkerheten til de reisende.  | * Kjenne til hva en stasjon med personovergang i plan er, og hvor man kan finne en oversikt\\ * Kjenne til hva det er spesielt viktig å være oppmerksom på når det skal gjøres manuelle endringer i KARI på stasjoner med personovergang i plan\\ * Kunne håndtere sporendringer på stasjoner med personovergang i plan i henhold til retningslinjer\\ * Kunne håndtere utfall av KARI og utfall av CTC-data i KARI\\ * Kunne utføre manuelle utrop i HA klient som reserveløsning ved utfall av KARI-systemet\\ * Kjenne til i hvilke situasjoner det er nødvendig å fjerne assosiasjoner, og hvorfor\\ * Kunne håndtere settbytte på stasjoner med personovergang i plan\\ * Kunne forklare forskjellen på stasjoner og holdeplasser, og kunne anbefalt praksis for passerende tog og sporendringer på holdeplasser\\ * Kjenne til rutiner for evakuering av TSS og av stasjon\\ * Gjøre rede for spesielle forhold ved stasjoner med personovergang i plan i ditt område og andre områder det er aktuelt at du tar over ansvaret for  \\ * Kjennskap til togleders håndtering av trafikken på stasjoner med personovergang i plan\\ * Kunne rutiner vedrørende verifiserte svakheter i KARI-systemet og kjenne til hvordan man manuelt kan korrigere disse slik at informasjonen ut til kundene blir korrekt\\ * Gjøre rede for når toginformatøren aktivt må søke opp informasjon om sporendringer og endret rekkefølge fra togleder\\ * Kunne rutiner for samhandling med togleder, slik at begge har en felles situasjonsforståelse\\ * Kunne rutiner for samhandling med togleder når toginformatør og togleder ikke er samlokalisert  | Håndbok for KTI,\\ Kap. 3.4, 5.4 og 7.4\\ TOK\\ Opplærings­modul 11 – Sikker kunde-informasjon,\\ Opplærings-modul 12 KARI: Utfall av CTC\\ HA-modul og sjekkliste for toginformatør                                                                                        | 6 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-^Andre systemer                 | Kunne bruke de systemene og programmene som er tilgjengelig for å innhente informasjon toginformatøren trenger                                         | * Kunne bruke relevante funksjoner i:\\  - FIDO\\    - TIOS\\    - ARBIS\\    - TOK\\ * Kunne bruke fagrommet\\ * Kjenne til Hendelseslogg\\ * Kjenne til appen NÅ og hvilken informasjon som deles der\\ * Kunne bruke EpiServer til å legge ut trafikkmeldinger\\ * Kunne bruke HA-klient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Håndbok for KTI, kap. 7.2\\ FIDO, TIOS, ARBIS, EpiServer, TOK, SharePoint, Maximo, \\ NÅ app,\\ HA-klient.                                                                                                                                                                  | 3 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +^ Andre systemer                 | Kunne bruke de systemene og programmene som er tilgjengelig for å innhente informasjon toginformatøren trenger                                         | * Kunne bruke relevante funksjoner i:\\  - FIDO\\    - TIOS\\    - ARBIS\\    - TOK\\ * Kunne bruke fagrommet\\ * Kjenne til Hendelseslogg\\ * Kjenne til appen NÅ og hvilken informasjon som deles der\\ * Kunne bruke EpiServer til å legge ut trafikkmeldinger\\ * Kunne bruke HA-klient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Håndbok for KTI, kap. 7.2\\ FIDO, TIOS, ARBIS, EpiServer, TOK, SharePoint, Maximo, \\ NÅ app,\\ HA-klient.                                                                                                                                                                  | 3 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-^Aksjonskort                    | Kunne lese et aksjonskort og gjøre rede for hvilke oppgaver toginformatøren må utføre\\                                                                | * Kunne lese og forstå et aksjonskort\\ * Gjøre rede for hvilke oppgaver toginformatøren må utføre for å oppfylle aksjonskortet\\ * Kjenne til hvor man kan finne aksjonskortene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Håndbok for KTI, kap. 4.4 og 5.5\\ ORV\\ Opplærings­modul 5 – KARI: Aksjonskort                                                                                                                                                                                             | 2 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +^ Aksjonskort                    | Kunne lese et aksjonskort og gjøre rede for hvilke oppgaver toginformatøren må utføre\\                                                                | * Kunne lese og forstå et aksjonskort\\ * Gjøre rede for hvilke oppgaver toginformatøren må utføre for å oppfylle aksjonskortet\\ * Kjenne til hvor man kan finne aksjonskortene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Håndbok for KTI, kap. 4.4 og 5.5\\ ORV\\ Opplærings­modul 5 – KARI: Aksjonskort                                                                                                                                                                                             | 2 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-^Repetisjon                     | Gå gjennom læringspunkter som kandidaten har behov for\\                                                                                               | * Repetere læringsmålene\\ * Forberedelser til utsjekk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Håndbok for KTI, Lokale instrukser, Opplærings-moduler, FIDO, TIOS, ARBIS, EpiServer, TOK, SharePoint, Maximo, NÅ, ORV                                                                                                                                                      | 5 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +^ Repetisjon                     | Gå gjennom læringspunkter som kandidaten har behov for\\                                                                                               | * Repetere læringsmålene\\ * Forberedelser til utsjekk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Håndbok for KTI, Lokale instrukser, Opplærings-moduler, FIDO, TIOS, ARBIS, EpiServer, TOK, SharePoint, Maximo, NÅ, ORV                                                                                                                                                      | 5 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-^Praksis                        | Kunne bruke læringsmålene operativt                                                                                                                    | * Ha oversikt over den strekningen toginformatøren skal overvåke.\\ - Kjenne til hvilke stasjoner den plassen har ansvaret for og hva som gjelder for disse\\ - Kjenne til hvilke tognummerserier på strekningen \\  - Kjenne til stoppmønster for togene \\ * Kunne sette opp vinduene i KARI i henhold til den informasjonen toginformatøren må ha tilgjengelig på de ulike plassene \\ Kunne bruke Håndboken som oppslagsverk \\ * Forstå når og hvordan man trenger å kommunisere med andre i sentralen \\ * Kunne lese trafikkbildet på storskjermen  \\ * Demonstrere når toginformatøren må gjøre manuelle operasjoner, ut fra den informasjonen som er tilgjengelig i trafikkstyringssentralen\\ * Kunne lokale rutiner i trafikkstyringssentralen, inkludert evakueringsrutine og rutiner for å håndtere alvorlige hendelser.\\ * Kunne arbeidsrutiner når togleder og toginformatør er stasjonert i ulike trafikkstyringssentraler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Håndbok for KTI\\ FIDO, \\ TIOS, \\ ARBIS, \\ EpiServer, \\ TOK,\\ SharePoint,\\ Maximo,\\ NÅ, \\ ORV\\ Toginformatør-arbeidsstasjon/ plass og lokale instrukser\\ Opplærings-modul 8 – KARI: Interne rutiner,\\ Opplærings-modul 14 – Veiledning for operativ opplæring\\  | 10 dager, \\ - Kandidaten skal få opplæring jevnt fordelt over de toginformatør-arbeids-stasjonene kandidaten kan forvente å betjene etter at opplæringen er gjennomført\\ - Kandidaten skal få kjennskap til andre funksjoner i trafikkstyrings-sentralen (Gruppeleder, elkraft, vaktleder og togleder) +^ Praksis                        | Kunne bruke læringsmålene operativt                                                                                                                    | * Ha oversikt over den strekningen toginformatøren skal overvåke.\\ - Kjenne til hvilke stasjoner den plassen har ansvaret for og hva som gjelder for disse\\ - Kjenne til hvilke tognummerserier på strekningen \\  - Kjenne til stoppmønster for togene \\ * Kunne sette opp vinduene i KARI i henhold til den informasjonen toginformatøren må ha tilgjengelig på de ulike plassene \\ Kunne bruke Håndboken som oppslagsverk \\ * Forstå når og hvordan man trenger å kommunisere med andre i sentralen \\ * Kunne lese trafikkbildet på storskjermen  \\ * Demonstrere når toginformatøren må gjøre manuelle operasjoner, ut fra den informasjonen som er tilgjengelig i trafikkstyringssentralen\\ * Kunne lokale rutiner i trafikkstyringssentralen, inkludert evakueringsrutine og rutiner for å håndtere alvorlige hendelser.\\ * Kunne arbeidsrutiner når togleder og toginformatør er stasjonert i ulike trafikkstyringssentraler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Håndbok for KTI\\ FIDO, \\ TIOS, \\ ARBIS, \\ EpiServer, \\ TOK,\\ SharePoint,\\ Maximo,\\ NÅ, \\ ORV\\ Toginformatør-arbeidsstasjon/ plass og lokale instrukser\\ Opplærings-modul 8 – KARI: Interne rutiner,\\ Opplærings-modul 14 – Veiledning for operativ opplæring\\  | 10 dager, \\ - Kandidaten skal få opplæring jevnt fordelt over de toginformatør-arbeids-stasjonene kandidaten kan forvente å betjene etter at opplæringen er gjennomført\\ - Kandidaten skal få kjennskap til andre funksjoner i trafikkstyrings-sentralen (Gruppeleder, elkraft, vaktleder og togleder) 
-^Utsjekk                        | Avsluttende prøve                                                                                                                                      | * Praktisk prøve\\ * Teoretisk prøve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opplæringsplan                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |+^ Utsjekk                        | Avsluttende prøve                                                                                                                                      | * Praktisk prøve\\ * Teoretisk prøve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opplæringsplan                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
  
  
lp_tr/opplaeringsplan_for_toginformatorer.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)