lp_tr:opplaeringsplan_thales
Denne versjonen (2020/11/27 09:34) ble godkjent av kristin_strand.Den tidligere godkjente versjonen (2020/08/07 10:37) er tilgjengelig.Diff

Opplæringsplan Thales

Original file

Opplæringsplan for teknisk anlegg. Lokale tilpasninger er også tatt med i denne opplæringsplanen.
Det er utarbeidet egne opplæringsplaner for strekningskunnskap.
Gjennom hele opplæringen skal det fokuseres på:
Barrierer og risiko, her under

 • Hvilke situasjoner er togleder en barriere
 • Hva er viktig i disse situasjonene
 • Hva kan gå galt?
 • Hvilke feil kan skje?
 • Hva kan forstyrre fokus?
 • Stress, feil fokus
 • Motivasjon
 • Holdninger
 • Misforståelser / kommunikasjon

Arbeidsform kombinasjon av teori og praksis. Det legges opp til at hver enkel togdriftsleder finner en passende undervisningsform i forhold til teori og praksis.

Pensumet er kun nevnt her da det samme pensumet skal brukes gjennom hele opplæring av Thales.

Pensum omhandler:

 • Betjening av sikringsanlegg type Thales via Vicos fjernstyringssystem fra Stabekk og Høvik (der dette gjelder)
 • Betjening av sikringsanlegg type Thales via Vicos fjernstyringssystem fra Eidsvoll- Strandlykkja (der dette gjelder)
 • Betjening av sikringsanlegg type Thales via Vicos fjernstyringssystem fra Galleberg- Skoppum (der dette gjelder)
 • Betjeningsinstruks for sikringsanlegg type Thales L90-5 på strekningen (Klepp)- Stavanger (der dette gjelder)
 • Spesielle forhold ved Thales anlegget (Eidsvoll) – (Espa)
 • Instruks for resetting av akseltellere:
  • 6.2 utførelse av direkte resett
  • 7.2.1.3 Fritt sporavsnitt ved direkte resetting på strekninger med Thales signalanlegg
 • Anbefalt praksis for TSS Oslo (der dette gjelder)

Krav til praksis:

 • Generell opplæring i Thales: minimum 2 vakter i anlegg, eller trening i simulator på Hasle.
 • Opplæring på spesifikke strekninger: minimum 5 vakter i anlegg
Tema Delmål Kriterier (togleder skal…)Opplærings
materiell (ORV,SJN osv.)
Sikringsanlegg - Thales Togleder har fullstendig og sikker forståelse av sikringsanlegget, samt kan utøve gode ikke tekniske ferdigheter ved bruk av sikringsanleggetInnføring i bruksområdet for Thales
Gjøre rede for:
- Hvilke stasjoner og strekninger som styres av Thales
- Arbeidsplasser
- Plassering av hovedmaskiner og lokale maskiner
- Konfigurasjonsbilde

Særegenheter
Gjøre rede for Særegenheter for Thales sikringsanlegg

Brukergrensesnitt:
Gjøre rede for:
- Betjeningsmenyer
- Alle tilknyttede funksjoner
- Bruk av disse
Gjøre rede for og/eller demonstrere:
- Alarmlister:
- Hva som vises,
- Kvittering av alarmer,
- Skrive inn kommentarer
- Akustisk alarm
- Hvordan finne fram bilder
- Hvordan manipulere bilder,
- Hvordan legge opp bilder slik at ønsket område kan betjenes.

Gjøre rede for indikeringer av:
- Sporfelter
- Akseltellere
- Signaler
- Stasjonsramme
- Stasjonsnavn
- Stasjonsboks
- Vekselvarme
- Andre

Gjøre rede for og demonstrere forskjeller mellom sikringsanlegg og Thales

Kommandoer:
Gjøre rede for og demonstrere betjening av:
- Objektuavhengige kommandoer
- Objektavhengige kommandoer

- Demonstrere forskjellen på ordinær og kritisk kommando,
- Utføre betjening av disse.

Skiftevei, lokalområder og S – lås
Gjøre rede for og demonstrere:
- Stilling av skiftevei og indikeringenes betydning i denne
- Stilling av lange skifteveier og via punkter for disse
- Nødutløsing av en eller flere skifteveier
- Kombinasjon av togveier, skifteveier og lokalområder
- Frigiving og tilbaketaging av område for lokal skifting
- Indikeringer i lokalområdet
- Sporsperres avhengighet i lokalområder
- Frigivning og tilbaketaging av S-lås samt indikering av denne

Togvei
Gjøre rede for og/eller demonstrere:
- Stilling av togvei og indikeringenes betydning i togveien
- Indikeringsrekkefølge før alle kriterier for togvei oppfylles
- Hva som er overlapp og alternative overlapp
- Forriglingskrav til overlapp
- Medrettet og motrettet sporveksel i overlapp
- Overlappets avhengighet til sentralblokk og linjeblokk
- Stilling av lange togveier og hvor viapunkter for disse er plassert
- Hvordan en togvei utløses etter som toget kjører
- Hvordan overlapp utløses ved kjøring av tog, samt hvor lang tid
som går før overlappet utløses
- Nødutløsing av en eller flere togveier
Flankedekning:
- Sporveksel
- Sporsperre
- S-lås
- Hovedsignal
- Dvergsignal
- Indikering
- Sporfelt

AG – drift:
Gjøre rede for og demonstrere:
- Hvordan AG-drift inn/utkobles på et eller flere signal
- Hvordan AG-drift fungerer og indikeres
- Feilmelding ved blinkende AG-pil

Magasinering:
Gjøre rede for og demonstrere:
- Magasinering av tog-/skiftevei
- Annullering av magasinering
- Utløsing av togvei
- Magasinering med og uten ATL-drift

Gjøre rede for magasineringsfunksjonene på de forskjellige stasjonene

Sporveksler:
Kjenne til lokale forhold mht sveivskap, sporveksler og avhengighet til signaler.

Gjøre rede for og/eller demonstrere:
- Sperring av sporveksler
- Lokalavlåsing av sporveksler
- Sporveksler med bevegelig sporkryss
- Koblede sporveksler
- Feil på sporveksel
- Oppkjørt sporveksel
- Lokalstillere
- Sporvekselstilling (høyre/venstre)
- Indikering av sveivskap
- Indikering av sporvekselvarme
- Avhengighet til signaler og sporveksler
- Indikering av togveilåste sporveksler versus lokalavlåste sporveksler

Linjeblokk og sentralblokk:
Gjøre rede for linjeblokkens funksjoner:
- Linjeblokkens avhengighet til stilling av utkjørtogvei
- Nøytralstilling av linjeblokk
- Indikering av GSP/prosedyre for å gjøre GSP nøytral
- Linjeblokkens avhengighet til overlapp
- Sperring av linjeblokk

Gjøre rede for sentralblokken funksjoner:
- Normalstilling og vending
- Utløsing av en eller flere blokkstrekninger
- Utløsing av strekning med belegg eller passasjefeil
- Sentralblokkens avhengighet til overlapp
- Sperring av sentralblokk
- Låsing av utpekt blokkretning
Demonstrere betjening av linjeblokken og
sentralblokkens funksjoner

Lampekontroll:
Gjøre rede for:
Rødlyskontroll:
- Aktiv lampekontroll
- Mot relelinjeblokk
- Signal som ikke kan vise stopp, kan ikke stilles til kjør

Lampekontroll:
- Hovedsignal
- Forsignal
- Dvergsignal

Særskilte brannobjekter og nødfrakopling:
Gjøre rede for funksjonene:
- Nødfrakopling
- Vifter, nødlys og vann i tunneler

Gjøre rede for og/eller demonstrere:
- Bilder, særskilte kommandoer og Indikeringer for særskilte brannobjekter
- Hvordan særskilte brannobjekter og funksjonen nødfrakopling skal håndteres i en beredskapssituasjon

Gjøre rede for og demonstrere funksjonene:
- Nødfrakopling,
- Vifter
- Nødlys
lp_tr/opplaeringsplan_thales.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)