lp_tr:opplaeringsplan_thales

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:opplaeringsplan_thales [2020/08/07 10:37]
kristin_strand
lp_tr:opplaeringsplan_thales [2020/11/27 09:34]
kristin_strand
Linje 32: Linje 32:
      * 7.2.1.3 Fritt sporavsnitt ved direkte resetting på strekninger med Thales signalanlegg      * 7.2.1.3 Fritt sporavsnitt ved direkte resetting på strekninger med Thales signalanlegg
   * Anbefalt praksis for TSS Oslo (der dette gjelder)   * Anbefalt praksis for TSS Oslo (der dette gjelder)
 +
 +Krav til praksis:
 +  *Generell opplæring i Thales: minimum 2 vakter i anlegg, eller trening i simulator på Hasle. 
 +  *Opplæring på spesifikke strekninger: minimum 5 vakter i anlegg
 +
 +
  
 |**Tema **|**Delmål **|**Kriterier (**togleder skal…)|**Opplærings**\\ **materiell (ORV,SJN osv.)**| |**Tema **|**Delmål **|**Kriterier (**togleder skal…)|**Opplærings**\\ **materiell (ORV,SJN osv.)**|
lp_tr/opplaeringsplan_thales.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)