lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold [2022/06/07 09:58]
Anette Christiansen [Tabell]
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold [2022/06/16 08:25]
Anette Christiansen [Tabell]
Linje 727: Linje 727:
 | **Frakobling av \\ kontaktledningsanlegg**             | Kunne lese og gjøre rede for:  | Koblingsskjema for KL (fra elkraft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Frakobling av \\ kontaktledningsanlegg**             | Kunne lese og gjøre rede for:  | Koblingsskjema for KL (fra elkraft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Beredskap**                                          |                                | Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Beredskap**                                          |                                | Kunne tilkalle nødvendig personell ved uønskede hendelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  |
-| **Skifteveier**                                        |                                | Det er mulighet for å dele stasjonen slik at man kan ha både frigitt for lokal skifting og kjøre tog på andre deler av stasjonen.\\ \\ Det er egne skiftenummer xx – xx for Roa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Os-txp  |                                                                                                                  |+| **Skifteveier**                                        |                                | Det er mulighet for å dele stasjonen slik at man kan ha både frigitt for lokal skifting og kjøre tog på andre deler av stasjonen.\\ \\ Det er egne skiftenummer 39216, 39217 og 39218 for Roa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Tekniske systemer**                                  | Gjøre rede for                 | • Betjening av høyttaleranlegg\\ • Registrering i TIOS/TPR og FIDO\\ • Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner\\ • Håndtering av alarmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Tekniske systemer**                                  | Gjøre rede for                 | • Betjening av høyttaleranlegg\\ • Registrering i TIOS/TPR og FIDO\\ • Plassering av sikringer og andre relevante installasjoner\\ • Håndtering av alarmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)**  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Lokale sikringsanlegg/stillverk (utover standard)**  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Os-txp  |                                                                                                                  |
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold.txt · Sist endret: 2022/06/16 08:25 av Anette Christiansen