retningslinjer:retningslinjer_for_fornyelse_av_kompetanse
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2019/06/04 11:57) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2019/01/11 09:27) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Retningslinjer for godkjenning av kompetanse og kompetanseoppdatering for banefag

0.1 Virkeområde

Retningslinjene gjelder fornyelse av kompetanse for roller i Bane NOR der det er stilt krav til godkjenningsperiode for eksamen.

0.2 Gyldighet

Sertifiseringen er gyldig f.o.m. den dato da resultatet fra sertifiseringsprøvene er godkjent. Sertifiseringen varer normalt til utløpet av den måneden sertifiseringen utgår.

0.2.0.1 Kontroll av etterlevelse

Tabellen beskriver de rutinene som skal følges i forbindelse med kontroll av etterlevelse.

Aksjon Ansvar
Kontroll
Kontroll av etterlevelsen skal bekrefte at utførelse og kontroll er utført iht. gjeldende regelverk
Dersom kontrollen avdekker manglende og/eller utilstrekkelig etterlevelse skal det iverksettes nødvendige tiltak.

Sveisekoordinator
Aktuelle tiltak
Aktuelle tiltak kan være:
* læringssamtale
* midlertidig inndragning av godkjenning

Sveisekoordinator

0.3 Dispensasjon

Det kan søkes om dispensasjon fra kompetansekrav. Hensikten med kurs og eksamen er gjenoppfrisking av kompetanse, og dokumentasjon av kompetanse der dette er krevet (gjennom forskrifter). I dispensasjonssøknaden må det derfor beskrives hva som legges til grunn som erstatning for kurs og eksamen, hvordan det sikres at kompetansen er opprettholdt og opprettholdes i perioden fram til ny prøve avlegges.

0.4 Søknad om funksjon som godkjenner av spor

Funksjonen som godkjenner av spor krever fagbrev som banemontør eller bestått eksamen i faget jernbaneteknikk på bachelor- eller masternivå. Kandidater med bestått eksamen i faget jernbaneteknikk på bachelor- eller masternivå må i tillegg ha bestått eksamen i repetisjonskurs for banemontører/-reparatører. Kompetansen varer i 3 år og fornyes gjennom bestått eksamen i repetisjonskurs for banemontører/-reparatører. Kandidater med nytt fagbrev som banemontør kan innen 3 år registrere sertifiseringen som godkjenner av spor. Sertifiseringen vil da bli gyldig i 3 år fra det tidspunktet kandidaten fikk godkjent fagbrevet sitt. Det er kandidatens personalansvarlige leder som sender inn registreringsskjemaet.

Registreringsskjema for godkjenner av spor

Liste over sertifiserte godkjennere av spor

retningslinjer/retningslinjer_for_fornyelse_av_kompetanse.1553601288.txt.gz · Sist endret: 2019/03/26 12:54 av rada