signalkurs:signalkurs_for_ingeniorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
signalkurs:signalkurs_for_ingeniorer [2016/03/08 08:13]
Christopher Schive [Prosjektet signalopplæring ved NTNU og NJ]
signalkurs:signalkurs_for_ingeniorer [2017/04/07 10:14] (nåværende versjon)
Linje 3: Linje 3:
 ===== Bakgrunn ===== ===== Bakgrunn =====
  
-Det er tatt et felles initiativ fra Jernbaneskolen, JernbaneverketSignaltjenester og Jernbaneverket, Teknologi for å komme med forslag hvordan undervisningen i faget signalkurs for ingeniører kan fungerere mer effektivt.+Det er tatt et felles initiativ fra Jernbaneskolen, SignaltjenesterKompetansesenteret og Teknologi for å komme med forslag hvordan undervisningen i faget signalkurs for ingeniører kan fungere mer effektivt.
  
 Dagens [[lp_sa:signalfag_for_ingeniorer|signalkurs for ingeniører]] er tidkrevende og kostbart og gjennomføres i hovedsak som klasseromsundervisning. Kurset er det eneste som gir grunnkompetanse innen kontrollvirksomheten for signalansatte med bachelor- og/eller mastergrad. Dagens [[lp_sa:signalfag_for_ingeniorer|signalkurs for ingeniører]] er tidkrevende og kostbart og gjennomføres i hovedsak som klasseromsundervisning. Kurset er det eneste som gir grunnkompetanse innen kontrollvirksomheten for signalansatte med bachelor- og/eller mastergrad.
Linje 24: Linje 24:
   * [[jcs@jbv.no|Christopher Schive]], Teknologi   * [[jcs@jbv.no|Christopher Schive]], Teknologi
   * [[wersti@jbv.no|Stine Werner]], Signaltjenester   * [[wersti@jbv.no|Stine Werner]], Signaltjenester
-  * [[timkje@jbv.no|Kjersti Timberlid]], Norsk jernbaneskole+  * [[skicha@jbv.no|Charles Skipperstøen]], Norsk jernbaneskole
  
 Oppgaver: Oppgaver:
Linje 34: Linje 34:
 ===== Prosjektet "signalopplæring ved NTNU og NJ" ===== ===== Prosjektet "signalopplæring ved NTNU og NJ" =====
  
- +==== Bakgrunn og hensikt ====
-**Bakgrunn og hensikt**+
  
 Grunnopplæringen innen signal for ingeniører gjennomføres i dag ved Norsk jernbaneskole (NJ) med kurset Signalfag for ingeniører. Det eksisterer også signalkurs i programmet NTNU Videre. Det må sees på hvordan disse kursene kan kombineres for å oppnå større fleksibilitet og mer effektiv grunnopplæring innen signalfaget.  Dette vil også kunne bidra til å gjøre opplæringen mer tilgjengelig for ordinære studenter ved NTNU som kan ta dette som del av sitt studium og for enkeltkandidater som ønsker å kvalifisere seg for arbeid innen signalområdet. Grunnopplæringen innen signal for ingeniører gjennomføres i dag ved Norsk jernbaneskole (NJ) med kurset Signalfag for ingeniører. Det eksisterer også signalkurs i programmet NTNU Videre. Det må sees på hvordan disse kursene kan kombineres for å oppnå større fleksibilitet og mer effektiv grunnopplæring innen signalfaget.  Dette vil også kunne bidra til å gjøre opplæringen mer tilgjengelig for ordinære studenter ved NTNU som kan ta dette som del av sitt studium og for enkeltkandidater som ønsker å kvalifisere seg for arbeid innen signalområdet.
-  
  
-**Beskrivelse av oppgaven**+==== Beskrivelse av oppgaven ====
  
 Det skal gjøres en vurdering av eksisterende kurstilbud innen signalfaget og  gis en anbefaling med hvilke deler av kursene det er hensiktsmessig å gjennomføre hos henholdsvis NTNU og NJ. Prosjektet skal levere forslag til læreplaner, kursstruktur og –innhold,  for henholdsvis NTNU og NJ som sammen vil være dekkende for eksisterende grunnopplæring innen signal for ingeniører. Vurderingene må ta hensyn til kursleverandørenes fagkompetanse og fagressurser (både signalfaglig kompetanse og administrativ kapasitet), muligheten for (minimum) årlig gjennomføring og fleksibilitet i forhold til geografisk gjennomføring av kursene - uavhengig av skolens beliggenhet. Det vil være en stor fordel å kunne gjennomføre kurs der leverandøren i størst mulig grad kan stille med egne ressurser for gjennomføringen. Det skal gjøres en vurdering av eksisterende kurstilbud innen signalfaget og  gis en anbefaling med hvilke deler av kursene det er hensiktsmessig å gjennomføre hos henholdsvis NTNU og NJ. Prosjektet skal levere forslag til læreplaner, kursstruktur og –innhold,  for henholdsvis NTNU og NJ som sammen vil være dekkende for eksisterende grunnopplæring innen signal for ingeniører. Vurderingene må ta hensyn til kursleverandørenes fagkompetanse og fagressurser (både signalfaglig kompetanse og administrativ kapasitet), muligheten for (minimum) årlig gjennomføring og fleksibilitet i forhold til geografisk gjennomføring av kursene - uavhengig av skolens beliggenhet. Det vil være en stor fordel å kunne gjennomføre kurs der leverandøren i størst mulig grad kan stille med egne ressurser for gjennomføringen.
Linje 46: Linje 44:
 Det skal også gis en anbefaling for når det er hensiktsmessig og praktisk mulig å iverksette ny kursstruktur hos NTNU og NJ.  Vurderingen må sikre at kontinuitet og kvalitet ivaretas på en god måte for opplæring av signalingenøirer høsten 2016 samt en hensiktsmessig og praktisk gjennomføring. Primært tas det sikte på implementering av ny kursstruktur fra høsten 2017, men det er åpning for tilpasning dersom anbefalingen tilsier tidligere oppstart. Det skal også gis en anbefaling for når det er hensiktsmessig og praktisk mulig å iverksette ny kursstruktur hos NTNU og NJ.  Vurderingen må sikre at kontinuitet og kvalitet ivaretas på en god måte for opplæring av signalingenøirer høsten 2016 samt en hensiktsmessig og praktisk gjennomføring. Primært tas det sikte på implementering av ny kursstruktur fra høsten 2017, men det er åpning for tilpasning dersom anbefalingen tilsier tidligere oppstart.
  
-Vurdering av undervisningsform for kursene ved NTNU inngår ikke i dette mandatet og vil bli vurdert når læreplanen er klar. Undervisningsmetode for kurset Signalfag for ingeniører ved NJ , f.eks. økt bruk av e-baserte metoder og mer selvstudier, er et eget prosjekt hvor det vil tas hensyn til resultatet av ovennevnte oppgave.+Vurdering av undervisningsform for kursene ved NTNU inngår ikke i dette mandatet. Undervisningsmetode for kurset Signalfag for ingeniører ved NJ , f.eks. økt bruk av e-baserte metoder og mer selvstudier, er et eget prosjekt hvor det vil tas hensyn til resultatet av ovennevnte oppgave.
  
 +==== Prosjektorganisasjon ====
  
-**Organisering** 
  
 Prosjektleder: Ulrikke Johansen (Signaltjenester) Prosjektleder: Ulrikke Johansen (Signaltjenester)
-Prosjektgruppe: Terje Sivertsen (Teknologi)Bente Tangen (Kompetansesenteret+ 
-Styringsgruppe: Christopher Schive (Teknologi), Stine Werner (Signaltjenester)+Prosjektgruppe:  
 +  * Terje Sivertsen (Teknologi) 
 +  * Bente Tangen (Kompetansesenteret)
  
 Prosjektgruppen involverer fagansvarlige ved NTNU og NJ i denne prosessen. Prosjektgruppen involverer fagansvarlige ved NTNU og NJ i denne prosessen.
  
  
-Fremdrift +Frist for ferdigstillelse er 15.5.2016.
-Frist for ferdigstillelse er 15. mai.+
  
 +==== Rapport ====
 +
 +[[signalkurs:signalopplaering_ntnu_vs_jb|Sluttrapport]] fra prosjektet.
 ===== Prosjektet "utvikling av læremateriell" ===== ===== Prosjektet "utvikling av læremateriell" =====
  
Linje 80: Linje 82:
   * Tor Ole Grønvik   * Tor Ole Grønvik
  
 +==== Rapport ====
 +
 +[[signalkurs:utvikling_av_laeremateriell|Sluttrapport]] fra prosjektet.
 ===== Prosjekt "undervisningsmetode og -metodikk ===== ===== Prosjekt "undervisningsmetode og -metodikk =====
  
signalkurs/signalkurs_for_ingeniorer.1457421219.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)