soknader:betjening_tekniske_anlegg:soknader:oystein_schjolberg_906557_lodalen_2020-06-23_2099-12-31_2020-06-23

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:betjening_tekniske_anlegg:soknader:oystein_schjolberg_906557_lodalen_2020-06-23_2099-12-31_2020-06-23 [2020/06/23 11:43] (nåværende versjon)
Anders Christopher Meyer Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema5
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : betjening_tekniske_anlegg 
 +navn         : Øystein Schjølberg 
 +ressursnummer: 906557 
 +gyldigfra   : 2020-06-23 
 +gyldigtil   : 2099-12-31 
 +sted         : Lodalen 
 +emnevalg     : Lokalt sikringsanlegg - gyldighet 37 mnd. - kode 3521 
 +resultat     : Bestått 
 +instruktor   : ##Instruktør:## 
 +hovedsensor  : Stian Sund Taaje 
 +sensora      : Erik Bergrem 
 +sensorb      : Kun to sensorer 
 +signatur     : Anders Christopher Meyer 
 +dato         : 2020-06-23 
 +----
soknader/betjening_tekniske_anlegg/soknader/oystein_schjolberg_906557_lodalen_2020-06-23_2099-12-31_2020-06-23.txt · Sist endret: 2020/06/23 11:43 av Anders Christopher Meyer