soknader:lokal_opplaering:soknader:daniel_llarena_900410_2019-09-30_2021-09-30_drammen_tss_2019-10-01

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:daniel_llarena_900410_2019-09-30_2021-09-30_drammen_tss_2019-10-01 [2019/10/01 08:29] (nåværende versjon)
Elin Vettestad Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Daniel Llarena 
 +ressursnummer: 900410 
 +gyldigfra   : 2019-09-30 
 +gyldigtil   : 2021-09-30 
 +sted         : Drammen TSS 
 +emnevalg     : Kurs for Kollegaveileder - kode 24110 
 +resultat     : Deltatt 
 +instruktor   : Fredrik Lia 
 +sensora      : ##Sensor 1:## 
 +sensorb      : ##Sensor 2:## 
 +signatur     : Elin Vettestad 
 +dato         : 2019-10-01 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/daniel_llarena_900410_2019-09-30_2021-09-30_drammen_tss_2019-10-01.txt · Sist endret: 2019/10/01 08:29 av Elin Vettestad