soknader:lokal_opplaering:soknader:halvor_roste_957798_2019-03-06_2021-03-06_tsst_2019-04-05

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:halvor_roste_957798_2019-03-06_2021-03-06_tsst_2019-04-05 [2019/04/05 11:55] (nåværende versjon)
Ingvild Kjersti Ulvik Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Halvor Røste 
 +ressursnummer: 957798 
 +gyldigfra   : 2019-03-06 
 +gyldigtil   : 2021-03-06 
 +sted         : TSST 
 +emnevalg     : Kollegaveiledning (varighet 24 mnd.) - kode 24108 
 +resultat     : Bestått 
 +instruktor   : Agnes Frøseth 
 +sensora      : Agnes Frøseth 
 +sensorb      : Agnes Frøseth 
 +signatur     : Ingvild Kjersti Ulvik 
 +dato         : 2019-04-05 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/halvor_roste_957798_2019-03-06_2021-03-06_tsst_2019-04-05.txt · Sist endret: 2019/04/05 11:55 av Ingvild Kjersti Ulvik