soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:anna_louise_alsaker_971083_2020-02-06_2021-05-06_oslo_2020-03-16

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:anna_louise_alsaker_971083_2020-02-06_2021-05-06_oslo_2020-03-16 [2020/03/16 23:49] (nåværende versjon)
Helge Saastadhagen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Anna Louise Alsaker 
 +ressursnummer: 971083 
 +gyldigfra    : 2020-02-06 
 +gyldigtil    : 2021-05-06 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Helge Saastadhagen 
 +dato         : 2020-03-16 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/anna_louise_alsaker_971083_2020-02-06_2021-05-06_oslo_2020-03-16.txt · Sist endret: 2020/03/16 23:49 av Helge Saastadhagen