soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:christiane_bjornstad_900412_2019-01-10_2022-02-10_hamar_2019-01-10

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:christiane_bjornstad_900412_2019-01-10_2022-02-10_hamar_2019-01-10 [2019/01/10 13:20] (nåværende versjon)
Finn Åge Iversen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Christiane Bjørnstad 
 +ressursnummer:​ 900412 
 +gyldigfra ​   : 2019-01-10 
 +gyldigtil ​   : 2022-02-10 
 +sted         : Hamar 
 +emnevalg ​    : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat ​    : Bestått 
 +signatur ​    : Finn Åge Iversen 
 +dato         : 2019-01-10 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/christiane_bjornstad_900412_2019-01-10_2022-02-10_hamar_2019-01-10.txt · Sist endret: 2019/01/10 13:20 av Finn Åge Iversen