soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:elisa_cristina_abrahamsen_971036_2018-11-27_2019-12-18_oslo

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:elisa_cristina_abrahamsen_971036_2018-11-27_2019-12-18_oslo [2018/12/19 14:37]
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:elisa_cristina_abrahamsen_971036_2018-11-27_2019-12-18_oslo [2018/12/19 15:07] (nåværende versjon)
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
Linje 6: Linje 6:
 ressursnummer : 971036 ressursnummer : 971036
 gyldigfra     : 2018-11-27 gyldigfra     : 2018-11-27
-gyldigtil     : 2019-12-18+gyldigtil     : 2020-02-27
 sted          : Oslo sted          : Oslo
 emnevalg      : Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575 emnevalg      : Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575
Linje 13: Linje 13:
 dato          : 2018-12-18 # #Dato:## dato          : 2018-12-18 # #Dato:##
 ---- ----
 +
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/elisa_cristina_abrahamsen_971036_2018-11-27_2019-12-18_oslo.1545226678.txt.gz · Sist endret: 2018/12/19 14:37 av Ingrid Dale Bjørdal