soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:erik_bergrem_908092_2018-11-07_2020-02-07_oslo

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:erik_bergrem_908092_2018-11-07_2020-02-07_oslo [2018/12/19 14:38]
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:erik_bergrem_908092_2018-11-07_2020-02-07_oslo [2019/01/23 14:18] (nåværende versjon)
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
Linje 4: Linje 4:
 type          : sikkerhetstjeneste type          : sikkerhetstjeneste
 navn          : Erik Bergrem navn          : Erik Bergrem
-ressursnummer : 908092+ressursnummer : 980892
 gyldigfra     : 2018-11-07 gyldigfra     : 2018-11-07
 gyldigtil     : 2020-02-07 gyldigtil     : 2020-02-07
Linje 13: Linje 13:
 dato          : 2018-12-14 dato          : 2018-12-14
 ---- ----
 +
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/erik_bergrem_908092_2018-11-07_2020-02-07_oslo.txt · Sist endret: 2019/01/23 14:18 av Ingrid Dale Bjørdal