soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:erik_lien_901016_2018-11-28_2021-12-28_oslo_2020-06-18

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:erik_lien_901016_2018-11-28_2021-12-28_oslo_2020-06-18 [2020/06/18 11:03] (nåværende versjon)
Anders Christopher Meyer Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Erik Lien 
 +ressursnummer: 901016 
 +gyldigfra    : 2018-11-28 
 +gyldigtil    : 2021-12-28 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for driftsoperatør - kode 579 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Anders Christopher Meyer 
 +dato         : 2020-06-18 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/erik_lien_901016_2018-11-28_2021-12-28_oslo_2020-06-18.txt · Sist endret: 2020/06/18 11:03 av Anders Christopher Meyer