soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:ivar_ler_980544_2019-12-03_2023-01-03_trondheim_2019-12-03

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:ivar_ler_980544_2019-12-03_2023-01-03_trondheim_2019-12-03 [2019/12/03 09:43] (nåværende versjon)
Halvor Røste Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Ivar Ler 
 +ressursnummer: 980544 
 +gyldigfra    : 2019-12-03 
 +gyldigtil    : 2023-01-03 
 +sted         : Trondheim 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Halvor Røste 
 +dato         : 2019-12-03 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/ivar_ler_980544_2019-12-03_2023-01-03_trondheim_2019-12-03.txt · Sist endret: 2019/12/03 09:43 av Halvor Røste