soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:jim_roger_engen_981426_2019-12-18_2022-01-18_sundland_2020-06-07

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:jim_roger_engen_981426_2019-12-18_2022-01-18_sundland_2020-06-07 [2020/06/07 15:59] (nåværende versjon)
Helge Saastadhagen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Jim Roger Engen 
 +ressursnummer: 981426 
 +gyldigfra    : 2019-12-18 
 +gyldigtil    : 2022-01-18 
 +sted         : Sundland 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for driftsoperatør - kode 579 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Helge Saastadhagen 
 +dato         : 2020-06-07 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/jim_roger_engen_981426_2019-12-18_2022-01-18_sundland_2020-06-07.txt · Sist endret: 2020/06/07 15:59 av Helge Saastadhagen