soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lisa_gabrielsen_976324_2019-03-20_2022-04-20_trondheim_2019-03-20

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lisa_gabrielsen_976324_2019-03-20_2022-04-20_trondheim_2019-03-20 [2019/03/20 12:13] (nåværende versjon)
Halvor Røste Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Lisa Gabrielsen 
 +ressursnummer:​ 976324 
 +gyldigfra ​   : 2019-03-20 
 +gyldigtil ​   : 2022-04-20 
 +sted         : Trondheim 
 +emnevalg ​    : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat ​    : Bestått 
 +signatur ​    : Halvor Røste 
 +dato         : 2019-03-20 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/lisa_gabrielsen_976324_2019-03-20_2022-04-20_trondheim_2019-03-20.txt · Sist endret: 2019/03/20 12:13 av Halvor Røste