soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:olaug_brekke_975025_2020-01-10_2023-02-10_bergen_2020-01-10

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:olaug_brekke_975025_2020-01-10_2023-02-10_bergen_2020-01-10 [2020/01/10 11:14] (nåværende versjon)
Kai Helge Slåttelia Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Olaug Brekke 
 +ressursnummer:​ 975025 
 +gyldigfra ​   : 2020-01-10 
 +gyldigtil ​   : 2023-02-10 
 +sted         : Bergen 
 +emnevalg ​    : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat ​    : Bestått 
 +signatur ​    : Kai Helge Slåttelia 
 +dato         : 2020-01-10 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/olaug_brekke_975025_2020-01-10_2023-02-10_bergen_2020-01-10.txt · Sist endret: 2020/01/10 11:14 av Kai Helge Slåttelia