soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:simen_solholm_900425_2020-09-22_2023-10-22_drammen_2020-09-22

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:simen_solholm_900425_2020-09-22_2023-10-22_drammen_2020-09-22 [2020/09/22 15:10] (nåværende versjon)
Jarle Stærkeby Ødegård Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Simen Solholm 
 +ressursnummer: 900425 
 +gyldigfra    : 2020-09-22 
 +gyldigtil    : 2023-10-22 
 +sted         : Drammen 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Jarle Stærkeby Ødegård 
 +dato         : 2020-09-22 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/simen_solholm_900425_2020-09-22_2023-10-22_drammen_2020-09-22.txt · Sist endret: 2020/09/22 15:10 av Jarle Stærkeby Ødegård