soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:sissel_hogli_aas_964839_2019-12-18_2023-01-18_nordagutu_2019-12-18

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:sissel_hogli_aas_964839_2019-12-18_2023-01-18_nordagutu_2019-12-18 [2019/12/18 12:13] (nåværende versjon)
Eivind Langørgen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Sissel Høgli Aas 
 +ressursnummer:​ 964839 
 +gyldigfra ​   : 2019-12-18 
 +gyldigtil ​   : 2023-01-18 
 +sted         : Nordagutu 
 +emnevalg ​    : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat ​    : Bestått 
 +signatur ​    : Eivind Langørgen 
 +dato         : 2019-12-18 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/sissel_hogli_aas_964839_2019-12-18_2023-01-18_nordagutu_2019-12-18.txt · Sist endret: 2019/12/18 12:13 av Eivind Langørgen