soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:trygve_olsen_968079_2019-09-18_2021-10-18_oslo_2019-03-12

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:trygve_olsen_968079_2019-09-18_2021-10-18_oslo_2019-03-12 [2019/03/12 11:01] (nåværende versjon)
Grete Sparby Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Trygve Olsen 
 +ressursnummer:​ 968079 
 +gyldigfra ​   : 2019-09-18 
 +gyldigtil ​   : 2021-10-18 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg ​    : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat ​    : Bestått 
 +signatur ​    : Grete Sparby 
 +dato         : 2019-03-12 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/trygve_olsen_968079_2019-09-18_2021-10-18_oslo_2019-03-12.txt · Sist endret: 2019/03/12 11:01 av Grete Sparby