soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:ulstad_oyvind._967598_2020-09-18_2023-09-18_oslo_2020-09-18

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:ulstad_oyvind._967598_2020-09-18_2023-09-18_oslo_2020-09-18 [2020/09/18 15:46] (nåværende versjon)
Hans Petter Sønsthagen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Ulstad Øyvind. 
 +ressursnummer: 967598 
 +gyldigfra    : 2020-09-18 
 +gyldigtil    : 2023-09-18 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder med ERTMS (varighet 37 mnd.) - kode 574 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Hans Petter Sønsthagen 
 +dato         : 2020-09-18 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/ulstad_oyvind._967598_2020-09-18_2023-09-18_oslo_2020-09-18.txt · Sist endret: 2020/09/18 15:46 av Hans Petter Sønsthagen