soknader:strekningskunnskap:soknader:eirik_aase_905679_trondheim_nord_2020-02-12_2099-12-31_2020-03-11

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:strekningskunnskap:soknader:eirik_aase_905679_trondheim_nord_2020-02-12_2099-12-31_2020-03-11 [2020/03/11 12:33] (nåværende versjon)
Ingvild Kjersti Ulvik Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:6._dokumentasjon_av_strekningskunnskap
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry ----
 +type         : strekningskunnskap
 +navn         : Eirik Aase
 +ressursnummer: 905679
 +tss          : Trondheim/Nord
 +gyldigfra    : 2020-02-12
 +gyldigtil    : 2099-12-31
 +emnevalg     : Trafikkstyring Trafikk Nord Trondheim(TSST) - kode T107
 +resultat     : Bestått
 +sensora      : Ove Overvik
 +sensorb      : Per Morten Berggren
 +signatur     : Ingvild Kjersti Ulvik
 +dato         : 2020-03-11
 +----
  
soknader/strekningskunnskap/soknader/eirik_aase_905679_trondheim_nord_2020-02-12_2099-12-31_2020-03-11.txt · Sist endret: 2020/03/11 12:33 av Ingvild Kjersti Ulvik