soknader:strekningskunnskap:soknader:grethe_camilla_bamrud_970860_tss_oslo_2020-05-26_2050-05-26_2020-05-26

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:strekningskunnskap:soknader:grethe_camilla_bamrud_970860_tss_oslo_2020-05-26_2050-05-26_2020-05-26 [2020/05/29 13:12]
Kjell Egil Bernstrøm [Data entry]
soknader:strekningskunnskap:soknader:grethe_camilla_bamrud_970860_tss_oslo_2020-05-26_2050-05-26_2020-05-26 [2020/05/29 13:13] (nåværende versjon)
Kjell Egil Bernstrøm [Data entry]
Linje 8: Linje 8:
 gyldigfra     : 2020-05-26 gyldigfra     : 2020-05-26
 gyldigtil     : 2050-05-26 gyldigtil     : 2050-05-26
-emnevalgs     : Kode 182+emnevalgs     : Kode 182 Vicos Oslo
 resultat      : Bestått resultat      : Bestått
 sensora       : Morten Røhne sensora       : Morten Røhne
Linje 15: Linje 15:
 dato          : 2020-05-26 dato          : 2020-05-26
 ---- ----
 +
  
  
  
soknader/strekningskunnskap/soknader/grethe_camilla_bamrud_970860_tss_oslo_2020-05-26_2050-05-26_2020-05-26.txt · Sist endret: 2020/05/29 13:13 av Kjell Egil Bernstrøm