Overbygning/Aluminiotermisk sveiseprosess/Endringslogg

Dato Endring Vurderingsartikkel
24.05.2013 utgave 06 flyttet til denne portalen
06.02.2017
  • Tilføyd krav til forvarmetider for metoder med både kort og lang forvarmetid
  • Tilføyd krav om at forvarming kan utføres ned til -50C med bruk av varmeutstyr for gass
  • Tilføyd skinnekvalitet R400HT, med tilhørennde krav til mekaniske egenskaper
  • Tilføyd skinneprofiler 54E4 og 60E2 som anvendes på Ofotbanen
  • Tilføyd krav til produksjonstesting og kvalitetsmanual
  • Tilføyd krav til transport og lagring
Vurderingsartikkel Aluminiotermisk sveiseprosess 0602 2017