jm:orientering

JM - orientering

Oppgaver i forbindelse med arrangement av JM i orientering

 1. Skaffe arrangørklubb/arrangør (sommerutvalget)
 2. Lage innbydelse til arrangementet (arrangør)
 3. Legge ut innbydelse på NJIFs internettsider (sommerutvalget)
 4. Bestille premier hos Follo premier og gravering1) minst en uke før arrangementet (arrangør)
 5. Lage resultatliste (arrangør)
 6. Utarbeide rapport fra mesterskapet (arrangør)
 7. Sende resultatliste og rapport til NJIF2) (arrangør)
 8. Legge ut resultater på NJIFs internettsider (sommerutvalget)

Arrangementsregler

Klasser og løyper:

 • Klasser3) (atskilt herre- og dameklasser): 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, C og N
 • Løyper: 4,5 - 5 km A-nivå for H16-59, 3-3,5 km A-nivå for H60-69 og D16-69, 2,5-3 km C-nivå og 2-2,5 km N-nivå

Premiering:

 • Medalje til alle jernbanemestere (vinnere i aldersbestemte klasser)
 • Liten pokal til raskeste mann og raskeste kvinne
 • Stor vandrepokal til beste klubb4). Etter 3 napp i vandrepokalen blir den vunnet til odel og eie. Vinner av pokalen besørger gravering hos Follo premier og gravering
1)
De kjenner våre rutiner og har standardgraveringer liggende. Faktura sendes automatisk til NJIF sentralt, så det holder å kontakte dem og si hvilke premier som behøves, og hvor de skal sendes.
2)
Dette utløser økonomisk støtte fra NJIF til arrangørklubben ( 2500 kr i fastbeløp pluss 50 kr per deltaker). I tillegg kommer annonsestøtte på kr 3000 dersom annonse for JBF er med i innbydelsen.
3)
Ved liten deltakelse kan arrangøren med utvalgets tillatelse slå 2 eller flere aldersklasser sammen
4)
Det gis poeng til de 6 beste løperne i de to lengste løypene etter olympisk metode (7, 5, 4, 3, 2, 1) og 1 poeng for hver løper i hhv. C- og N-klassen.
jm/orientering.txt · Sist endret: 2019/05/12 17:54 av Christopher Schive