kompetansekrav:kompetansekrav_for_sluttkontrollor_f

Kompetansekrav for sluttkontrollør F

0.1 Beskrivelse av rollen

Utfører funksjonskontroll av Bane NORs anlegg for styring, kontroll og signal.

0.1.1 Type arbeid relatert til sikkerhet

 • Godkjenne installasjonskontroll
 • Utføre funksjonskontroll ved endringer i eksisterende og bygging av nye anlegg for styring, kontroll og signal

Rollen skal knyttes til følgende aktivitet(er)/prosesser: Ref. Teknisk regelverk 553.

0.2 Kompetansekrav

0.2.1 Utdannelse

En av følgende:

 • Fagbrev som signalmontør
 • Teknisk fagskole innen elektrofag
 • Bachelor innen elektrofag

Sertifisering:

 • Årlig godkjenning

Kurs:

 • Bestått sluttkontrollørkurs, med repetisjonsfrekvens som angitt i Bane NORs læreplaner
 • Bestått årlig FSE, forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Deltatt på årlig førstehjelpskurs iht. FSE
 • Bestått kurs i regler for kontroll, som angitt i Bane NORs læreplaner
 • Bestått kurs om relevante systemer, som angitt i Bane NORs læreplaner
 • Bestått kurs i «signalfag for ingeniører»

0.2.2 Helsekrav

Gjennomført helseundersøkelse iht. Helsekravforskriften for jernbanepersonell kapittel 1, 2 og 3.

0.2.3 Opprettholdelse av kompetanse

Beståẗt relevante repetisjonskurs

0.3 Kravstiller kompetanse

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

kompetansekrav/kompetansekrav_for_sluttkontrollor_f.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)