lp_el:arbeid_i_batterianlegg
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2020/06/25 11:32) ble godkjent av kristin_strand.

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Arbeid i batterianlegg

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

53611

Sertifikatkode

Kurslengde

Grunnkurs2 dager

Målgruppe

Montører, lærlinger og andre som skal arbeide med batterianlegg

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Teknisk fagskole elektrofaglig linje Eller fagbrev elektrofag eller lærlingkontrakt elektrofag

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten ved arbeid på batterianlegg og kjenne til faremomenter ved ulike typer batterier

Godkjenningsperiode

Eksamen har ingen utløpsdato

Gjennomføring

  • Teoretisk undervisning og praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig
  • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
  • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

GrunnkursSkriftlig eksamen, 30 minutter

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Ved ikke bestått må kursdeltaker gjennomføre en repetisjonsdag og ny eksamen

Krav til instruktørpersonell

Minimum fagbrev i elektrofag og god kjennskap til offentlig HMS regelverk Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører i h.h.t gjeldende regelverk for dette.

Mål

Kandidaten skal kunne:

  • FSE, forklare hvordan elsikkerheten ivaretas i et arbeid
  • Vurdere faremomenter knyttet til batterianlegg
  • Planlegge drift, og utføre vedlikehold av batterianlegg
  • Riktig bruk og behandling av verktøy og verneutstyr

Kandidaten skal kjenne til:

  • Relevante deler av NEK 400
  • FEL, FEK og NEK EN 50272-2
/var/www/jk/data/pages/lp_el/arbeid_i_batterianlegg.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)