lp_el:arbeid_under_spenning_i_lavspenningsanlegg
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2016/09/29 09:29) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2015/11/05 15:40) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Arbeid under spenning i lavspenningsanlegg

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

Sertifikatkode

Kurslengde

Grunnkurs1 dag

Målgruppe

 • Montører
 • Lærlinger og andre som skal arbeide med Jernbaneverkets lavspenningsanlegg

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev elektrofag

eller

 • Lærling

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten ved arbeid på spenningsførende lavspenningsanlegg. Person med fagbrev i elektrofag skal også kunne utpekes som AFA (Ansvarlig for arbeid).

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen utløpsdato

Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning, praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

GrunnkursSkriftlig eksamen, 30 minutter

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Ved ikke bestått eksamen skal kandidaten inn til driftsansvarlig for lavspenningsanlegg for samtale.

Krav til instruktørpersonell

 • Minimum fagbrev i elektrofag
 • Ha god kjennskap til montørhåndboken
 • Dokumentert praksis i AUS arbeid

Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Jernbaneverkets retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • planlegge enkelt AUS arbeid i henhold til FSE
 • kjenne til funksjonen ansvarlig for arbeidet (AFA)
 • kravene til riktig bruk og behandling av verktøy og verneutstyr
 • vurdere faremomenter knyttet til arbeid under spenning i lavspenningsanlegg
 • forklare hvordan elsikkerheten skal ivaretas i et arbeid
/var/www/jk/data/pages/lp_el/arbeid_under_spenning_i_lavspenningsanlegg.txt · Sist endret: 2023/10/04 08:12 av andlis