lp_el:betjening_av_brytere_pa_sidespor_og_lasteramper
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2020/04/01 12:20) ble godkjent av jan.andre.prang.Den tidligere godkjente versjonen (2017/09/19 10:57) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Leder for elsikkerhet ved betjening av brytere på stasjoner og lastespor

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, konserndirektør for infrastrukturdivisjonen

Utarbeidet av

Driftsleder

Eksamenskode

53155

Sertifikatkode

LFS ved betjening av brytere på stasjoner og lastespor 2437

Kurslengde

Grunnkurs4 timer

Målgruppe

Personell som skal betjene kontaktledningsbrytere på stasjoner og lastespor på elektrifisert strekning

Betingelse

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk
 • Kursdeltaker må være over 18 år

Krav til forkunnskaper

 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten ved betjening av kontaktledningsbrytere på stasjoner og lastespor etter ordre fra Leder for kobling. Betegnelsen blir da kobler og bemyndigelse gis ved elsikkerhetskort (kode 2437)

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighets periode ved bestått eksamen er 12 måneder

Gjennomføring

 • Teoretisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

Eksamen på Its Learning 30 min

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Godkjente hjelpemidler er:

 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
 • Egne notater

Kontinuasjon

Ved ikke bestått eksamen må kandidaten ta nytt kurs og ny eksamen

Krav til instruktørpersonell

 • Fagbrev i relevant elektrofag
 • God kjennskap til relevante forskrifter, normer og instrukser
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører i henhold til gjeldende regelverk for dette

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå viktigheten av elsikkerhet og verneutstyr
 • Riktig betjening av bryter
 • Kommunikasjon
 • Forstå farene ved inn- og utkobling av brytere
 • Instruks om varsling om uhell, ulykke, brann og sikringshendelse
/var/www/jk/data/pages/lp_el/betjening_av_brytere_pa_sidespor_og_lasteramper.txt · Sist endret: 2023/10/04 08:13 av andlis