lp_el:betjening_av_langsgaende_50hz_foryningsanlegg
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/09/19 11:22) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2015/06/29 14:58) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Betjening av langsgående 50Hz forsyningsanlegg

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektøren

Utarbeidet av

Sakkyndig driftsledere

Eksamenskode

Eksamenskode53621

Kurslengde

Grunnkurs2 dager

Målgruppe

Energimontører, kontaktledningsmontører, leder for kobling, tilstandskontrollører og eksterne entreprenører

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Relevant fagbrev

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kursdeltaker skal etter endt opplæring kunne utførevedlikeholdsoppgaver og feilretting i Bane NORs langsgående 50 Hz høyspenning forsyningsanlegg og nettstasjoner

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens har ingen utløpsdato

Gjennomføring

  • Teoretisk undervisning
  • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
  • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole
  • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs12 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes i henhold til Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører

Mål

Kandidaten skal kunne:

  • Forstå oppbygging og virkemåte i langsgående 50 Hz høyspenning forsyningsanlegg
  • Drift, vedlikehold og feilsøking i langsgående 50 Hz høyspenning forsyningsanlegg og lavspenningsanlegg
  • Sikkerhet ved betjening og jording av høyspent koblingsanlegg og lavspenningsanlegg
lp_el/betjening_av_langsgaende_50hz_foryningsanlegg.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)