lp_el:febdok
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2020/06/25 11:32) ble godkjent av kristin_strand.

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: FEBDOK for jernbaneanlegg

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

Kurslengde

Grunnkurs3 dager
Videregående kurs2 dager

Målgruppe

Installatører, ingeniører, saksbehandlere, rådgivere og elektromontører som skal prosjektere, planlegge og vurdere lavspenningsanlegg i Bane NOR

Betingelse

 • Kurset er kun for ansatte/innleide i Bane NOR
 • Grunnkurs skal være gjennomført i forkant av deltagelse på videregående kurs
 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev elektrofag

eller

 • Teknisk fagskole for elektrofag

eller

 • Ingeniør/sivilingeniørutdannelse elektrofag

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne være i stand til å prosjektere/dokumentere lavspenningsinstallasjoner

Godkjenningsperiode

Godkjent kurs har ingen utløpsdato

Gjennomføring

 • Praktisk og teoretisk gjennomføring
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs12 deltakere
Videregåendekurs12 deltakere

Eksamen

GrunnkursArbeidsoppgave leveres innen 14 dager etter kurset (tidsestimat ca 3-4 timer) og vil bli evaluert. Deltaker vil da få en tilbakemelding om nivået ca. 14 dager etter innlevering
VideregåendekursArbeidsoppgave leveres innen 14 dager etter kurset (tidsestimat ca 3-4 timer) og vil bli evaluert. Deltaker vil da få en tilbakemelding om nivået ca. 14 dager etter innlevering

Kontinuasjon

Ingen behov

Krav til instruktørpersonell

 • Minimum fagbrev i elektrofag
 • Inngående kjennskap til bruk av FEBDOK
 • Foreleser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer

Mål

Grunnkurs

Kandidaten skal kunne:

 • Brukermiljø (oppsett)
 • Etablere et anlegg med startverdier
 • Beregne kurser til forskjellige lasttyper
 • Vurdere valg og innstilling av vern, kabeltyper og installasjonsmetoder
 • Tolke feilmeldinger i FEBDOK og foreta nødvendige korrigeringer
 • Utarbeide relevant dokumentasjon
 • Vurdere om prosjekteringsgrunnlaget er tilstrekkelig

Videregående kurs

Kandidaten skal kunne:

 • Beregne fra transformator
 • Prosjektere med skilletransformator og UPS
 • Bruke justerbare vern i prosjektering/ dokumentasjon
 • Vurdere selektivitet
 • Benytte prosjektere/ dokumentere backupbeskyttelse
 • Vurdere om prosjekteringsgrunnlaget er tilstrekkelig
/var/www/jk/data/pages/lp_el/febdok.txt · Sist endret: 2023/08/07 12:55 av andlis