lp_el:fse_signal_og_tele
Denne versjonen (2017/09/14 08:18) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2017/09/13 18:12) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: FSE Signal og tele

Læreplanen for Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, konserndirektør for infrastrukturdivisjonen

Utarbeidet av

Driftsansvarlige

Eksamenskode

Sertifikatkode

3020

Kurslengde

Repetisjonskurs4 timer

Målgruppe

Personell som utøver funksjonen Ansvarlig for arbeid (AFA), samt de som prosjekterer og arbeider i lavspenningsanlegg

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Fordelaktig med elektrobakgrunn
 • Førstehjelpskurs med fokus på strømskader
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten ved arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 12 måneder

Gjennomføring

 • Hovedsakelig teoretisk gjennomføring
 • Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Repetisjonskurs20 deltakere

Eksamen

RepetisjonskursSkriftlig eksamen, 30-45 minutter

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang


Kontinuasjon

RepetisjonskursNytt grunnkurs og eksamen

Krav til instruktørpersonell​​​​​​​

 • Fagbrev i relevant elektrofag (signalmontør, elektriker eller telemontør)
 • God kjennskap til relevante forskrifter, normer og instrukser
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører i h.h.t gjeldende regelverk for dette.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Utpekes og være Ansvarlig for arbeid (AFA)
 • forstå viktigheten av elsikkerhet
 • Riktig bruk og behandling av verneutstyr
 • Velge arbeidsmetode og beskrive ulike sikkerhetstiltak
 • Forklare hvordan elsikkerheten skal ivaretas i et arbeid
 • Vurdere om valgte løsninger er gode nok
 • Relevante instrukser i Bane NORs styringssystem
  • Instruks for Ansvarlig for arbeid i lavspenningsanlegg
  • Instruks for varsling av uhell, ulykke, brann og sikringshendelser
  • Endringer
lp_el/fse_signal_og_tele.txt · Sist endret: 2017/09/14 08:18 av infra