lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg [2017/09/11 16:56]
127.0.0.1 ekstern redigering
lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg [2020/10/15 10:38]
jcs [Vedlegg]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Leder for elsikkerhet (LFS) i og ved Bane NORs kontaktledningsanlegg ======+====== Læreplan: Leder for elsikkerhet ======
  
 Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.
Linje 5: Linje 5:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
- Bane NOR, infrastrukturdirektør+ Bane NOR, Banedirektør
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Sakkyndige driftsledere+Bane NOR, Driftsleder
  
 ===== Eksamenskode ===== ===== Eksamenskode =====
Linje 15: Linje 15:
 ===== Sertifikatkode ===== ===== Sertifikatkode =====
  
-|Leder for kobling|2430| +  * 2429 – LFS med elektrofagbrev 
-|Leder for elsikkerhet (LFS)|2431+  2431 – LFS uten relevant fagbrev
-|2.person ved frakobling|2432| +
-|LFS ved snørydding|2433| +
-|LFS ved bruk av forbikoblingsledning|2435| +
-|LFS ved bruk av løfteredskap|2436| +
-|Brytere på stasjoner og lastespor|2437| +
-|LFS ved brann og ulykke|2438|+
  
-===== Kurslengde ===== 
  
-|Grunnkurs|5 dager undervisning + eksamen+===== Struktur og omfang på opplæringen ===== 
-|Repetisjonskurs|FSE og førstehjelp med fokus på strømskader|+ 
 +Struktur og omfang på opplæringen 
 + 
 +Opplæringsløpet består av følgende moduler:  
 + 
 +^  Modul  ^  Beskrivelse  ^  Dag(er) 
 + 1  |Kurs: «Førstehjelpskurs med fokus på strømskader».|  1
 + 2  |Kurs: «Hovedsikkerhetsvakt (teori og praksis)» Se egen læreplan|  33| 
 +|  3  |Kurs: «Grunnleggende forståelse av Bane NOR høyspenningsanlegg» Se egen læreplan|  10((Personell med relevant fagbrev får fritak fra Modul 3 (energimontør, KL-montør) ))| 
 +|  4  |Kurs: «Grunnkurs 2. person ved frakobling» Se egen læreplan|  1| 
 +|  5  |Praksis som 2. person ved frakobling.|  10| 
 +|  6  |Kurs: «Fordypningskurs for Bane NOR høyspenningsanlegg» Se egen læreplan|  5| 
 +|  7  |Praksis som Leder for elsikkerhet|  10| 
 +|  8  |Avsluttende sertifiseringseksamen for kode 2431/2429. Praksis og muntlig|  1((Modul 8 kan kun gjennomføres dersom alle andre moduler er gjennomført/bestått.))| 
  
-===== Målgruppe ===== 
  
-Personell som skal ivareta elsikkerheten i og ved Bane NORs høyspenningsanlegg og som har behov for å  foreta frakoblinger i Bane NORs høyspenningsanlegg 
  
-===== Betingelse ===== 
  
-  * Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk 
-  * Kursdeltaker må være over 18 år  
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  Bestått kurs som hovedsikkerhetsvakt med unntak av de som skal jobbe som Leder for kobling på Bane NORs elkraftsentraler +Kursdeltagere må:  
-  * Godkjent førstehjelpskurs med fokus på strømskaderikke eldre enn 12 måneder+  ha fylt 18 år 
 +  * beherske norskskriftlig og muntlig 
 +  * ha godkjent kontrollprøve HSV 
  
-===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== 
  
-Grunnkurset gir kandidaten mulighet til å gjennomføre påkrevet praksis og endelig eksamen for å sertifiseres etter kode 2431. 
  
-===== Godkjenningsperiode ===== 
  
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 12 måneder 
  
-===== Gjennomføring ===== 
  
-  * Teoretisk undervisning 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget 
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole 
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
  
-|Grunnkurs| 15 deltakere |+Ved teoretisk opplæring i klasserom inntil 20 deltagere. Praktisk opplæring i grupper på maksimalt 8 deltakere. Ved praktisk opplæring i virksomheten sammen med erfaren Leder for Elsikkerhet: 1 til 1. 
  
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs| Skriftlig eksamen, 5 timer |+  * Teoretisk eksamen av minst en times varighet for alle teorikurs 
 +  * Praktisk eksamen og sluttvurdering 
 +  * Den enkelte modul i utdanningsløpet må være bestått før neste modul kan påbegynnes 
 + 
 +Kompetansen registreres i Bane NORs kompetanseregistreringssystem DRIV. 
  
-Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes 
-art og omfang. 
  
 ===== Kontinuasjon ===== ===== Kontinuasjon =====
- 
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen, 5 timer| 
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til en 2. gangs eksamen. Ny eksamen kan avlegges uten at kandidaten gjennomfører nytt kurs. Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til en 2. gangs eksamen. Ny eksamen kan avlegges uten at kandidaten gjennomfører nytt kurs.
Linje 78: Linje 75:
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
  
-Instruktøren skal godkjennes ihht Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører +Instruktøren skal godkjennes iht. [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører]]. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette
-Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+ 
 +===== Innlæringsmål ===== 
 + 
 +**Kompetansemål** 
 + 
 +Deltaker skal etter endt opplæring være i stand til å ivareta ansvaret for sikkerheten i forbindelse med arbeider og aktiviteter i og ved Bane NORs høyspenningsanlegg, samt forstå trafikksikkerheten og dens betydning for gjennomføring av arbeider på høyspenningsanleggene i Bane NOR. 
 + 
 +**Kunnskapsmål** 
 + 
 +Deltaker skal etter endt opplæring:  
 +  * forstå hvordan elsikkerhet ivaretas i Bane NOR 
 +  * kjenne og kunne gjøre rede for [[https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458|forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg]] 
 +  * forstå hvordan det elektriske høyspenningsanlegget i jernbanen er oppbygd 
 +  * kjenne rutiner for planlegging av sikkerhet ved arbeid i eller nær ved det elektriske anlegget 
 +  * kjenne krav og rutiner for kommunikasjon med arbeidslag, leder for kobling, togleder, hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt. 
 +  * kjenne instrukser og rutiner innen elsikkerhetsarbeid 
 +  * kjenne til oppbygning og strømførende deler i et kontaktledningsanlegg 
 +  * kjenne instruks for sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur, og gjøre rede for oppgaver og ansvar som Leder for elsikkerhet 
 +  * kjenne instruks for hoved sikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt, og gjøre rede for oppgaver og ansvar som hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt 
 +  * forstå betydningen og plassering av skilt og signaler på banestrekningen  
 +  * forstå og gjøre rede for hvordan de forskjellige driftsformer i togfremføringen påvirker planleggingen av elsikkerhet 
 + 
 +  
 +**Ferdighetsmål** 
 + 
 +Deltaker skal:  
 +  * bruke, og begrunne regler for hvordan arbeid i Bane NORs høyspenningsanlegg skal utføres på en sikker måte 
 +  * utføre sikring av arbeidsted ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg 
 +  * utarbeide elsikkerhetsplaner for arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg 
 +  * bruke, og begrunne regler for hvordan arbeid med forskjellige driftsformer i togfremføringen utføres på en sikker måte 
 +  * forstå samspillet mellom funksjonene som er navngitt i trafikkreglene (TJN). 
 +  * bruke togradio (GSM-R) 
 + 
 +===== Krav til praksis og periodisk prøving ===== 
 + 
 +Etter gjennomført opplæring med bestått teoretisk og praktisk prøve kan kursdeltaker søke om godkjenning som Leder for Elsikkerhet. 
 +  
 +Bane NORs driftsleder godkjenner og utsteder gyldig godkjenningsbevis (elsikkerhetskort med delegering)
  
-===== Mål =====+===== Gyldighet ===== 
 +  
 +Kurset gir kompetanse som leder for elsikkerhet. For å kunne utøve rollen må FSE gjennomgås årlig.
  
-Kandidaten skal kunne:+===== Vedlegg  =====
  
-  * relevante forskrifter og instrukser +LFS praksisbok {{ :lp_el:lfs_-_praksisbok.docx |[.docx]}} {{ :lp_el:lfs_-_praksisbok.pdf |[.pdf]}}
-  * planlegge sikkerhetstiltak +
-  * foreta valg av arbeidsmetoder +
-  * bruke riktig sikkerhetsog verneutstyr +
-  * forklare hvordan elsikkerheten skal ivaretas i et arbeid +
-  * gjeldende varslingsrutiner ved ulykker +
-  * elsikkerhetsplan og sikker jobbanalyse +
-  * kommunisere om traffikale begrensninger +
-  * foreta selvstendige valg om valgte løsninger er gode nok+
  
  
lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg.txt · Sist endret: 2023/02/20 12:40 av andlis