lp_el:leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2020/10/20 14:03) ble godkjent av jist.Den tidligere godkjente versjonen (2019/05/07 09:36) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Leder for elsikkerhet

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Banedirektør

Utarbeidet av

Bane NOR, Driftsleder

Eksamenskode

53134

Sertifikatkode

 • 2429 – LFS med elektrofagbrev
 • 2431 – LFS uten relevant fagbrev

Struktur og omfang på opplæringen

Struktur og omfang på opplæringen

Opplæringsløpet består av følgende moduler:

Modul Beskrivelse Dag(er)
1 Kurs: «Førstehjelpskurs med fokus på strømskader». 1
2 Kurs: «Hovedsikkerhetsvakt (teori og praksis)» Se egen læreplan 33
3 Kurs: «Grunnleggende forståelse av Bane NOR høyspenningsanlegg» Se egen læreplan 101)
4 Kurs: «Grunnkurs 2. person ved frakobling» Se egen læreplan 1
5 Praksis som 2. person ved frakobling. 10
6 Kurs: «Fordypningskurs for Bane NOR høyspenningsanlegg» Se egen læreplan 5
7 Praksis som Leder for elsikkerhet 10
8 Avsluttende sertifiseringseksamen for kode 2431/2429. Praksis og muntlig 12)

Krav til forkunnskaper

Kursdeltagere må:

 • ha fylt 18 år
 • beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • ha godkjent kontrollprøve HSV

Maks antall deltakere

Ved teoretisk opplæring i klasserom inntil 20 deltagere. Praktisk opplæring i grupper på maksimalt 8 deltakere. Ved praktisk opplæring i virksomheten sammen med erfaren Leder for Elsikkerhet: 1 til 1.

Eksamen

 • Teoretisk eksamen av minst en times varighet for alle teorikurs
 • Praktisk eksamen og sluttvurdering
 • Den enkelte modul i utdanningsløpet må være bestått før neste modul kan påbegynnes

Kompetansen registreres i Bane NORs kompetanseregistreringssystem DRIV.

Kontinuasjon

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til en 2. gangs eksamen. Ny eksamen kan avlegges uten at kandidaten gjennomfører nytt kurs.

Ved ikke bestått 2. gangs eksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs med tilhørende eksamen. Dette gjelder alle videre forsøk

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes iht. Bane NORs retningslinjer for godkjenning av instruktører. Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Innlæringsmål

Kompetansemål

Deltaker skal etter endt opplæring være i stand til å ivareta ansvaret for sikkerheten i forbindelse med arbeider og aktiviteter i og ved Bane NORs høyspenningsanlegg, samt forstå trafikksikkerheten og dens betydning for gjennomføring av arbeider på høyspenningsanleggene i Bane NOR.

Kunnskapsmål

Deltaker skal etter endt opplæring:

 • forstå hvordan elsikkerhet ivaretas i Bane NOR
 • forstå hvordan det elektriske høyspenningsanlegget i jernbanen er oppbygd
 • kjenne rutiner for planlegging av sikkerhet ved arbeid i eller nær ved det elektriske anlegget
 • kjenne krav og rutiner for kommunikasjon med arbeidslag, leder for kobling, togleder, hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt.
 • kjenne instrukser og rutiner innen elsikkerhetsarbeid
 • kjenne til oppbygning og strømførende deler i et kontaktledningsanlegg
 • kjenne instruks for sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur, og gjøre rede for oppgaver og ansvar som Leder for elsikkerhet
 • kjenne instruks for hoved sikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt, og gjøre rede for oppgaver og ansvar som hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt
 • forstå betydningen og plassering av skilt og signaler på banestrekningen
 • forstå og gjøre rede for hvordan de forskjellige driftsformer i togfremføringen påvirker planleggingen av elsikkerhet

Ferdighetsmål

Deltaker skal:

 • bruke, og begrunne regler for hvordan arbeid i Bane NORs høyspenningsanlegg skal utføres på en sikker måte
 • utføre sikring av arbeidsted ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg
 • utarbeide elsikkerhetsplaner for arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg
 • bruke, og begrunne regler for hvordan arbeid med forskjellige driftsformer i togfremføringen utføres på en sikker måte
 • forstå samspillet mellom funksjonene som er navngitt i trafikkreglene (TJN).
 • bruke togradio (GSM-R)

Krav til praksis og periodisk prøving

Etter gjennomført opplæring med bestått teoretisk og praktisk prøve kan kursdeltaker søke om godkjenning som Leder for Elsikkerhet.

Bane NORs driftsleder godkjenner og utsteder gyldig godkjenningsbevis (elsikkerhetskort med delegering).

Gyldighet

Kurset gir kompetanse som leder for elsikkerhet. For å kunne utøve rollen må FSE gjennomgås årlig.

Vedlegg

LFS - praksisbok [.docx] [.pdf]

1)
Personell med relevant fagbrev får fritak fra Modul 3 (energimontør, KL-montør)
2)
Modul 8 kan kun gjennomføres dersom alle andre moduler er gjennomført/bestått.
lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg.1602751136.txt.gz · Sist endret: 2020/10/15 10:38 av jcs