retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer
Denne versjonen (2020/02/21 08:51) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2017/09/11 16:57) er tilgjengelig.Diff

Retningslinjer for godkjenning av instruktører

0.1 Definisjon

Med instruktør menes en person som er godkjent for opplæring i hele eller deler av en læreplan eller et helt kurs.

Med faglig ansvarlig opplæringsleder menes en person som godkjenner instruktører på vegne av kompetanseleverandør.

Med kompetanseleverandør menes en tilbyder av kompetanse som er godkjent etter retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av tilbydere av jernbanefaglig opplæring.

0.2 Ansvar og myndighet

Faglig ansvarlig opplæringsleder

 • skal godkjenne instruktører
 • skal påse at krav som gjelder for instruktører som skal undervise, etterleves

Kompetanseleverandør

 • skal holde oversikt over hvilke personer som til enhver tid er godkjente som instruktører innen de ulike jernbanefaglige områdene
 • skal ha et kvalitetssikringssystem på kompetanseleveranse, kurs- og utdanninger, som følger godkjente kvalitetssikringsprogram for opplæring (NOKUT, ISO-sertifisering for kompetanseleveranse e.l.).

En forutsetning for godkjenning som instruktør, er at vedkommende er underlagt kompetanseleverandørens godkjente kvalitetssikringsprogram.

0.3 Krav til godkjenning av instruktør

Generelle krav:

 • Instruktør skal ha kunnskap om og praktisering av relevante regler og forskrifter
 • Instruktør skal etterleve kompetanseleverandørens retningslinjer for undervisning
 • Instruktør skal ha detaljerte kunnskaper om innhold i aktuell lære- og opplæringsplan, og kunnskap om de ulike rollene kravstiller og leverandør
 • Instruktør skal ha oppdatert kunnskap om styringssystem, herunder krav til dokumentasjon

Faglige krav:

 • Instruktør skal ha formell fagkompetanse og ytterligere kunnskap og ferdigheter i det fagområdet det undervises i
 • Instruktør skal ha minst to års erfaring fra fagområdet

Pedagogiske og læremessige krav:

 • Instruktør bør ha relevant undervisningserfaring fra videregående skole, høyskole eller tilsvarende.
retningslinjer/prosess_for_godkjenning_av_instruktorer.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)