lp_el:nek_700
Denne versjonen (2015/07/13 14:31) ble godkjent av infra.

Læreplan: NEK 400 og 700 for fagområde tele

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektøren

Utarbeidet av

Senior ingeniør teledrift

Eksamenskode

Eksamenskode53531

Kurslengde

Grunnkurs1 dag

Målgruppe

Telemontører, fagspesialister tele, ingeniører tele

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Fagbrev gruppe S eller tilsvarende, i tillegg til gjennomgang av 5-sikre Ekom med NEK 700 (e-læringskurs)

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt opplæring skal kandidaten ha kjennskap til de deler av gjeldene NEK 400 og NEK 700 som direkte berører Telekommunikasjonsmontøren gruppe S

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har gyldighet til ny utgave av NEK 700 eller NEK 400 foreligger

Gjennomføring

1 dag med teoretisk gjennomgang av aktuelle deler av NEK 400 og NEK 700 for fagområde Tele

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Krav til instruktørpersonell

 • Minimum fagbrev i elektrofag
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Risikovurdering
 • Hvordan benytte skjemaer for de 5 sikre
 • Vurdere ytre påkjenninger
 • Generelle krav til kablingssystemer
 • Dokumentasjon

kandidaten skal kjenne til:

 • Definisjoner
 • Tilknytningsnormene EN-50173 og EN-50174
 • Tiltak knyttet til EMC
 • Jording i henhold til NEK 400
 • Hva som inngår i en verifikasjon/ sluttkontroll
 • Sikkerhet ved arbeid i batterianlegg
lp_el/nek_700.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)