lp_el:nettsystemer
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2016/09/29 09:30) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2015/07/17 10:56) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Nettsystemer

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

53532

Sertifiseringskode

Kurslengde

Grunnkurs1 dag

Målgruppe

 • Elektromontører
 • Prosjekterende
 • Saksbehandlere

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Ingen spesielle krav, men fordelaktig med elektrobakgrunn

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltager kunne gjenkjenne, forstå og utføre prosjektering, planlegging, bygging og feilsøking på de forskjellige nettsystemene

Godkjenningsperiode

Kurskoden har ingen utløpsdato

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne
 • Opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere

Eksamen

Kontinuasjon

Krav til instruktørpersonell

 • Minimum fagbrev i elektrofag
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører ihht gjeldende regelverk for dette

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Definisjoner
 • Typer av systemjord
 • Vurdere bruk av ulike beskyttelses tiltak
 • Vurdere fordeler og ulemper med de forskjellige nettsystemene

Kandidaten skal kjenne til:

 • Ulike typer nettsystemer
 • Ulike feilstrømmer
/var/www/jk/data/pages/lp_el/nettsystemer.txt · Sist endret: 2023/08/07 12:56 av andlis