lp_el:repetisjonskurs_for_kl-kompetanse_for_energimontorer
Denne versjonen (2017/10/24 10:29) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2017/10/16 09:19) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Repetisjonskurs for kl-kompetanse for energimontører

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NORs infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Bane NOR, avdeling teknikk

Eksamenskode

Sertifikatkode

Kurslengde

Repetisjonskurs3 dager inkludert eksamen

Eksamenskodens gyldighet er 3 år fra avlagt eksamen

Målgruppe

Personell som innehar godkjenning som energimontør med kl-kompetanse i tillegg til kontaktledningsmontører

Betingelse

 • Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

Fagbrev som energimontør med kl-kompetanse eller kontaktledningsmontør

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kurset skal gi kandidaten kunnskap og oppdatering i kontaktledningsfaget, samt erfaringsoverføring

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 36 måneder

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Repetisjonskurs 15 deltakere

Eksamen

Repetisjonskurs Skriftlig flervalgseksamen, 1 time
 • Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
 • Ved ikke bestått eksamen mister kandidaten rett til å melde kontaktledningsanlegget klart til bruk

Kontinuasjon

 • Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til en 2. gangs kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan avlegges uten at kandidaten gjennomfører nytt kurs.
 • Ved ikke bestått 2. gangs kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt repetisjonskurs med tilhørende eksamen. Dette gjelder alle videre forsøk

Krav til instruktørpersonell

Instruktøren skal godkjennes ihht Jernbaneverkets retningslinjer for godkjenning av instruktører Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Mål

Kandidaten skal:

 • HMS, sikkerhet og planlegging
 • Teoretisk systemforståelse
  • Tabeller
  • Tegninger
  • Teknisk regelverk
  • Komponenter
  • Beregninger
  • Jording
 • Arbeidsmetoder
 • Verktøy
  • Nyheter
  • Gjeldende regelverk
 • Erfaringsoverføring
/var/www/jk/data/pages/lp_el/repetisjonskurs_for_kl-kompetanse_for_energimontorer.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)