lp_el:sluttkontroll_verifikasjon_av_lavspenningsanlegg
Denne versjonen (2015/06/29 15:03) ble godkjent av infra.

Læreplan: Sluttkontroll/verifikasjon av lavspenningsanlegg

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastrukturdirektør

Utarbeidet av

Driftsansvarlige lavspenningsanlegg

Eksamenskode

53609

Sertifikatkode

Verifikasjon av lavspenningsanlegg

Kurslengde

Grunnkurs2 dager

Målgruppe

Montører, faggruppeledere, saksbehandlere og ingeniører som arbeider med lavspenningsanlegg

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev elektrofag

eller

 • Teknisk fagskole for elektrofag

eller

 • Ingeniør/sivilingeniørutdannelse elektrofag

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne gjennomføre sluttkontroll/verifikasjon av lavspenningsanlegg, samt være i stand til å vurdere utførelse og dokumentasjon av et lavspenningsanlegg utført av andre

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen utløpsdato

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk undervisning
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs12 deltakere

Eksamen

GrunnkursPraktisk skriftlig eksamen, 90 minutter

Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

GrunnkursVed resultatet ikke bestått kan kandidaten avlegge en 2. gangs eksamen ved Norsk jernbaneskole. Ved resultatet ikke bestått på 2. gangs eksamen, må nytt kurs med eksamen avlegges i sin helhet

Krav til instruktørpersonell

 • Minimum fagbrev i elektrofag
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer
 • God kjennskap til FEL og NEK 400

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • vurdere rapport fra risikovurdering
 • vurdere den faglige utførelsen av et lavspenningsanlegg
 • bedømme den foreliggende dokumentasjon
 • bedømme om valgte løsninger og utførelse er i henhold til krav i forskrift, norm og regelverk

Kandidaten skal kjenne til:

 • dokumentasjonskrav som gjelder det aktuelle anlegget
 • hvilke målinger som skal være utført
lp_el/sluttkontroll_verifikasjon_av_lavspenningsanlegg.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)