lp_el:sporvekselvarme_malthe_winje
Denne versjonen (2015/06/29 15:00) ble godkjent av infra.

Læreplan: Sporvekselvarme Malthe Winje

Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Malthe Winje Gruppen

Utarbeidet av

Avdelingsleder Prosjekt

Eksamenskode

53619

Sertifikatkode

Kurslengde

Grunnkurs1 dag

Målgruppe

Montører, tilstandskontrollører, faggruppeledere, lærlinger og andre som skal jobbe med sporvekselvarmeanlegg

Betingelse

Alle kurs gjennomføres på norsk, bruk av tolk godkjennes ikke

Krav til forkunnskaper

 • Bestått kurs i Forskrift for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriskeanlegg (FSE)
 • Godkjent gjennomgang av førstehjelpskurs med fokus på strømskader, ikke eldre enn 12 måneder
 • Fordelaktig med elektrobakgrunn

Kompetanse etter gjennomført kurs Etter endt kurs skal kursdeltaker ha kjennskap til montasje, drift og vedlikehold av Malthe Winje Gruppens sporvekselvarmeanlegg

Godkjenningsperiode

Eksamenskoden har ingen utløpsdato

Gjennomføring

Teoretisk gjennomgang med praktisk øvelse der det er hensiktsmessig

Maks antall deltakere

GrunnkursMaks 8 deltakere

Eksamen

Ingen eksamen

Kontinuasjon

Krav til instruktørpersonell

 • Må ha inngående kunnskap om Malthe Winje sine sporvekselvarmeanlegg, herunder prosjektering, drift, vedlikehold og feilsøking
 • Instruktører på kurset må godkjennes av Malthe Winje Gruppen
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til Bane NORs retningslinjer

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Betjene styrepanel i sporvekselvarme systemet
 • Justere reguleringsparametere og hente ut informasjon om status på anlegget

Kandidaten skal kjenne til:

 • Hvordan elementer og følere monteres i sporveksler
 • Oppbygging av standard styreskap og eventuelttrafoskap
 • ENØK styreskap, og dets oppbygging og virkemåte
 • De mest vanlige feil på sporvekselvekselvarmeanlegg, samt feilsøking
 • Muligheter og virkemåte i det nye toppsystemet for sporvekselvarme
lp_el/sporvekselvarme_malthe_winje.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)