lp_sa:drivmaskin_alstom_for_dobbel_kryssveksel
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2016/02/22 15:28) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2016/02/21 23:11) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Drivmaskin Alstom for dobbel kryssveksel

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket, Teknologi

Kurskoder

Alstom Dobbel kryssveksel (DKV) for drift

Kurs Kode
Grunnkurs for mekanikere 88360
Repetisjonskurs for mekanikere 88361
Grunnkurs for montører 88362
Repetisjonskurs for montører 88363

Alstom Dobbel kryssveksel (DKV) for innlegging

Kurs Kode
Grunnkurs for mekanikere 88390
Grunnkurs for montører 88392

Alstom Dobbel kryssveksel (DKV) for innlegging inkl. boring

Kurs Kode
Grunnkurs for mekanikere 88420
Grunnkurs for montører 88422

Sertifikatkoder

Alstom Dobbel kryssveksel (DKV) for drift

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør signal 8360
Kontrollør signal 8361
Sikkerhetskontrollør signal 8362

Alstom Dobbel kryssveksel (DKV) for innlegging

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør signal 8390
Kontrollør signal 8391
Sikkerhetskontrollør signal 8392

Alstom Dobbel kryssveksel (DKV) for innlegging inkl. boring

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør signal 8420
Kontrollør signal 8421
Sikkerhetskontrollør signal 8422

Kurslengde

 • Grunnkurs: 1 dag
 • Repetisjonskurs: 1 dag

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Sporvekselkontrollør
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

For montører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For prosjekterende

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”.

Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Godkjenning i Alstom MET

og

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske øvingsoppgaver.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs4 deltakere i praksis/teori
Repetisjonskurs4 deltakere i praksis/teori
GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Drivmaskin Alstom for dobbel kryssveksel

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå oppbyggingen av drivmaskinen
 • Foreta målinger og feilretting i drivmaskin Alstom
 • Foreta bytte av komponenter
 • Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget
 • Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen.
lp_sa/drivmaskin_alstom_for_dobbel_kryssveksel.1456151336.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)