lp_sa:lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer
Denne versjonen (2017/06/13 12:22) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/13 12:18) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Låse- og kontrollsystemer for sporveksler og sporsperrer

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Rigel DSI/NSI

Kurs Kode
Repetisjonskurs1) for sporvekselkontrollører 88521
Repetisjonskurs2) for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88523

Sporsperre

Kurs Kode
Repetisjonskurs3) for sporvekselkontrollører 88531
Repetisjonskurs4) for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88533

Sertifikatkoder

Rigel DSI/NSI

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør 8520
Kontrollør signal 8521
Sikkerhetskontrollør signal 8522

Sporsperre

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør 8530
Kontrollør signal 8531
Sikkerhetskontrollør signal 8532

Kurslengde

 • Repetisjonskurs: 1 dag

Målgruppe

 • Sporvekselkontrollør
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Låse- og kontrollsystemer for sporveksler og sporsperrer

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av og funksjonen til kontrollåser
 • grensesnittet mellom mekaniske komponenter og sikringsanlegget

Kandidaten skal kunne:

 • foreta bytte av komponenter

Rigel DSI/NSI

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av og funksjonen til rigelen

Sporsperre

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av og funksjonen til sporsperren

Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.

1) , 2) , 3) , 4)
Grunnkurs inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører
lp_sa/lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)