lp_sa:lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer [2017/06/13 12:18]
jcs [Mål]
lp_sa:lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer [2017/06/13 12:22]
jcs [Kurskoder]
Linje 14: Linje 14:
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører|  88521  | +| Repetisjonskurs((Grunnkurs inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører)) for sporvekselkontrollører|  88521  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  88523  |+| Repetisjonskurs((Grunnkurs inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører)) for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  88523  |
  
 **Sporsperre** **Sporsperre**
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører|  88531  | +| Repetisjonskurs((Grunnkurs inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører)) for sporvekselkontrollører|  88531  | 
-| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  88533  |+| Repetisjonskurs((Grunnkurs inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører)) for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  88533  |
  
  
Linje 70: Linje 70:
   * Bestått kurs i NEK 400   * Bestått kurs i NEK 400
   * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).   * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).
- 
-For Sluttkontrollører gjelder også: 
- 
-  * Bestått "Sluttkontrollørkurs” 
- 
 ====== Gjennomføring ====== ====== Gjennomføring ======
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.    * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. 
Linje 106: Linje 101:
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
  
 +  * oppbyggingen av og funksjonen til kontrollåser
   * grensesnittet mellom mekaniske komponenter og sikringsanlegget   * grensesnittet mellom mekaniske komponenter og sikringsanlegget
  
Linje 111: Linje 107:
  
   * foreta bytte av komponenter   * foreta bytte av komponenter
- 
-**Kontrollås for sporveksel og sporsperre** 
- 
-Kandidaten skal forstå: 
- 
-  * oppbyggingen av og funksjonen til kontrollåser. 
  
 **Rigel DSI/NSI** **Rigel DSI/NSI**
Linje 122: Linje 112:
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
  
-  * oppbyggingen av og funksjonen til rigelen.+  * oppbyggingen av og funksjonen til rigelen
  
 **Sporsperre**  **Sporsperre**
Linje 128: Linje 118:
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
  
-  * oppbyggingen av og funksjonen til sporsperren.+  * oppbyggingen av og funksjonen til sporsperren
  
 Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.
  
lp_sa/lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)