lp_el:fse_r2
Denne versjonen (2017/10/20 07:41) ble godkjent av infra.Den tidligere godkjente versjonen (2017/09/19 10:54) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: FSE R2

Læreplanen for Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, konserndirektør for infrastrukturdivisjonen

Utarbeidet av

Sakkyndige driftsledere

Eksamenskode

Sertifikatkode

3036

Kurslengde

Repetisjonskurs/ grunnkurs4 timer


Målgruppe

Personell som ikke har relevant fagbrev, men godkjenninger i elsikkerhetskortet som 2432 (2. person), 2433 (LFS ved snørydding), 2434 (LFS ved bruk av isstøter), 2435 (LFS ved bruk av forbikoblingsledning), 2436 (LFS ved bruk av løfteredskap) og 2437 (LFS ved betjening av brytere på stasjoner og lastespor)

Betingelse

Kurset foregår på norsk, og kan ikke gjennomføres med tolk

Krav til forkunnskaper

 • Førstehjelpskurs med fokus på strømskader
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne ivareta elsikkerheten ved arbeid på eller nær ved, samt drift av elektriske anlegg og funksjonen Leder elsikkerhet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 12 måneder

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole

Maks antall deltakere

Repetisjonskurs/ grunnkurs20 deltakere


Eksamen

Repetisjonskurs/ grunnkursSkriftlig eksamen, 30-45 minutter


Bestått eksamen ved minimum 75 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Godkjente hjelpemidler er:

 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
 • Brukerguide for FSE og NEK 50110-1
 • Egne notater
 • Instruks for Leder elsikkerhet
 • Instruks for Leder for kobling
 • Instruks for Ansvarlig for arbeid
 • Instruks for varsling av uhell, ulykke, brann, sikringshendelser


Kontinuasjon

Repetisjonskurs/ grunnkursNytt kurs og eksamen


Krav til instruktørpersonell

 • Fagbrev i relevant elektrofag
 • God kjennskap til relevante forskrifter, normer og instrukser
 • Instruktører som underviser på kurs i regi av Norsk jernbaneskole må være godkjent i henhold til skolens interne retningslinjer
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører i henhold til gjeldende regelverk for dette


Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå viktigheten av elsikkerhet
 • Riktig bruk og behandling av verneutstyr
 • Beskrive ulike sikkerhetstiltak og valg av arbeidsmetoder
 • Forklare hvordan elsikkerheten skal ivaretas i et arbeid
 • Vurdere om valgte løsninger er gode nok
 • Kommunikasjon
 • Relevante instrukser i Bane NORs styringssystem
 • Instruks for Leder for elsikkerhet
 • Instruks for Leder for kobling
 • Instruks for 2. person ved frakobling
 • Endringer
lp_el/fse_r2.txt · Sist endret: 2017/10/20 07:41 av infra